Det hjælper vi med

Når vi har fået din anmeldelse, kontakter vi dig for at lave en aftale om, hvornår vi kommer. Kan du ikke selv være til stede, er det vigtigt, at du sørger for, at vi kan få adgang til det sted, hvor rotten er set. Vi har nytte af at se stedet, som du har fundet det, så undgå helst at røre ved eller fjerne rottens spor eller efterladenskaber, inden vi kommer.

Sådan bekæmper vi rotterne

Udendørs bekæmper vi med bekæmpelsesmidler, som er lukket inde i foderstationer, som kun rotter og mus har adgang til. Skulle der ske forgiftninger hos fx hunde og katte, kan dyrlægen give en modgift, som ofte er ganske normal K1-vitamin.

Indendørs bekæmpes rotter altid kun med fælder eller ruser.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes målrettede forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Rottehandlingsplanen 2016-2018.

Læs mere om rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det skal du selv gøre

Rotter kan være bærere af sygdomme, og du bør derfor undgå at røre ved rottens efterladenskaber.

Efter vi har været hos dig og opsat fælde eller lagt gift, bør du gøre grundigt rent for at undgå sygdom. Først og fremmest bør du bruge gummihandsker under rengøringen. Du kan fx bruge desinfektionsmiddel som Rodalon eller Klorin, der kan købes i de fleste dagligvarebutikker. En god sæbeblanding kan i nogle tilfælde også gøre det. Vi anbefaler, at du afvasker alle vandrette og lodrette flader, da rotten er en fremragende klatrer, og den efterlader urin og bakterier, hvor den færdes.

I Naturstyrelsens pjece om rotters smitterisiko kan du læse om sygdomme, som rotter kan bære med sig, og hvordan du kan undgå risiko smitte. Hvis du vil vide mere om rengøring efter skadedyr, kan du læse om det på side 6 i Vejledningen fra Naturstyrelsen.

Læs i folderen her hvordan du generelt undgår rotter på din ejendom.
Har du eller din nabo høns? Læs gode råd om at holde høns.

Rotter kommer fra kloakken, så sørg altid for at sikre den. Se vores video: