ITS - Intelligente Transport Systemer

Intelligente Transport Systemer (ITS) er tekniske løsninger, der gør trafikken mere effektiv, miljørigtig og sikker ved at tilpasse sig den aktuelle trafik. Det kan fx være:

 • trafiksignaler, der skifter efter trafikkens tæthed 
 • hastighedsskilte, der skifter over dagen
 • informationstavler, der giver trafikanterne melding om kødannelse 
 • grønne bølger, der tilpasser sig bilers eller cyklers fart 
 • dynamiske vejbaner, der skifter retning efter myldretid 

Prioriteringer og mål for ITS

ITS servicemål for 2018 (basis 2011)

Cykler

 • Den gennemsnitlige rejsetid på det udpegede cykelstinet skal reduceres med 10 %,  således at den gennemsnitlige hastighed øges fra 15,7 km/t til 17,3 km/t
 • Antallet af stop skal reduceres med 10 %

Fodgængere

 • I indre by skal fodgængerne have tilstrækkelig grøntid i signalerne til at krydse vejene, uden at skulle stoppe på midten. Desuden må omløbstiden ikke overstige 80 sek. for at sikre, at fodgængere ikke venter for lang tid på at få lov at krydse vejen
 • Udenfor indre by skal der tages særligt hensyn til fodgængere på strøggader, ved trafikknudepunkter og på steder med mange fodgængere

Busser

 • Den gennemsnitlige rejsetid med bus skal reduceres med 5-20 % i myldretiden afhængig af strækning
 • Rejsetidspålideligheden skal øges med 10 %

Biler

 • Den gennemsnitlige rejsetid på det udpegede vejnet må ikke forringes og skal på enkelte strækninger reduceres med 5 %
 • Rejsetidspålideligheden skal øges med 10 % i myldretiden i retningen med mest biltrafik
 • Antallet af stop på det prioriterede vejnet skal reduceres med 10 %

Se kort med servicemål for cykler, busser og biler indtegnet (pdf)

Publikationer om ITS

Læs mere om hvad vi vil opnå for cyklister og andre trafikanter samt hvilke strækninger der er udpeget.

Download ITS-handlingsplan med temaer og indsatsområder 2015-2016

Københavns Kommune afholdt i 2013-14 et ”Offentlig Privat Innovationssamarbejde” (OPI) med 14 virksomheder og 2 vidensinstitutioner. Gennem 8 pilotprojekter blev en række nye, intelligente trafikløsninger udviklet og testet. 
Læs om pilotprojekterne i folderen 8 nye intelligente trafikløsninger (pdf)

Download Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018