Charlotte Lind, beskæftigelseskonsulent, Jobcenter København

”Nu har vi konkrete mål for de forskellige borgergrupper. Før var jeg ikke altid sikker på retningen for mit arbejde. Det er en kæmpe lettelse at have fælles fodslag, og det giver en tydelighed i arbejdet – når vi kender målene, kan vi også arbejde for at nå dem. Med visionen har vi ikke blot fået et pejlemærke, men også noget at diskutere ud fra”. 

Julie Helene Thor, beskæftigelseskonsulent, Ydelsesservice København

”Visionen udfordrer os på en god måde i Ydelsesservice. Vi har haft meget fokus på systemet, på at udbetale de rigtige ydelser til de rigtige borgere. Nu skal vi sætte borgere før systemet. Vi oplever, at ikke alle forstår, hvordan systemet hænger sammen. Vi skal formulere os klarere, så vi sørger for, at borgerne har forstået det hele”.  

Katrine Brenner, AC-medarbejder/arbejdsmiljøkoordinator Center for Afklaring og Beskæftigelse

”Alle medarbejdere skal kunne se sig selv i visionen. Derfor har vi omsat centrets mål til konkrete tal for, hvad hver enkelt afdeling skal levere. Hvor mange skal i job eller uddannelse, praktik eller raskmeldes? Det giver hver medarbejder mulighed for at følge med i, hvor langt vi er nået.  I vores center har vi forskellige borgere, og derfor er det motiverende, at visionen er opdelt efter målgrupper, så den er nærværende for alle”.