Offentlig vej (kommunal eller statslig)

Kommunen eller staten har ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Beboere kan søge om tilladelse til for egen regning at opsætte f.eks. cykelstativer.

Dit ansvar som grundejer i forhold til snerydning, vedligehold og renhold af vejen

Hvis du vil lave ændringer på en offentlig vej

Privat fællesvej

Private fællesveje er privatejede veje, som alle har adgang til. Vejene ejes enten af grundejerne, af en grundejerforening eller af en tredje part. Grundejerne har selv ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan søge om tilladelse til for egen regning at ændre på vejens indretning og udstyr, f.eks. bump og parkering. 

Dit ansvar som grundejer i forhold til snerydning, vedligehold og renhold af vejen

Hvis du vil lave ændringer på en privat fællesvej

Privatvej

En privatvej er ejet af én eller flere grundejere, men har ikke status som privat fællesvej og er derfor ikke underlagt kommunens myndighed. Privatveje er typisk små vejarealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed. Det er grundejeren, der har ansvaret for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan uden tilladelse fra kommunen og for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr.

Dit ansvar som grundejer i forhold til snerydning, vedligehold og renhold af vejen

Vejfortegnelser for København

Se den gældende vejfortegnelse (2018)

Find tidligere vejfortegnelser i kommunens publikationsdatabase (skriv Vejfortegnelse i søgefeltet, så får du adgang til vejfortegnelserne for 2012, 2014, 2015 og 2016).