Høj

Vil højst forekomme ganske få gange i løbet af et år. Årsagen til høj luftforurening vil sædvanligvis være høje koncentrationer af luftarten ozon, som bliver ført med vinden til Danmark fra Syd- og Centraleuropa. Det vil typisk være om foråret eller sommeren. Kombinationen af høje koncentrationer af ozon og øvrig luftforurening fra byen vil kunne give flere personer kortvarige luftvejsproblemer.

Varsling

Det forventes aldrig at blive aktuelt at udsende en decideret varsling om meget høj forurening i København. Sammenlignet med andre storbyer har København en relativ god luftkvalitet. Det skyldes overvejende, at vi har meget blæsevejr, som kan sende ren luft ind over byen. Derudover er store dele af byen omgivet af vand og åbent land, som gør, at luftforureningen relativt let blæses væk.

Middel

Omkring halvdelen af årets dage er luftforureningen middel og det er derfor det niveau for luftforurening, der oftest vil forekomme i byen.

Over middel

Forekommer typisk ved lave vindhastigheder, specielt hvis det samtidig er en vinterdag med frostvejr og høj sol. Den tunge kolde luft vil da ligge som en dyne, der holder på forureningen. Over middel vil også kunne optræde forår og sommer, hvor vinden transporterer store mængder af luftarten ozon hertil fra Syd- og Centraleuropa. Ozon er med til at øge luftforureningen.

Under middel

Svarer nogenlunde til den forurening, man oplever i en større dansk provinsby. Under middel vil typisk forekomme i perioder med mindre trafik f.eks. i weekender, i sommerferien, eller hvis det er kraftigt blæsevejr, som kan fjerne noget af den forurenede luft i gaderne.

Hvordan laves luftudsigten?

Luftudsigten gælder de vigtigste skadelige stoffer i luften, men ikke partikler. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi laver luftudsigten ved hjælp af en tredøgns vejrudsigt, som kobles sammen med en række forskellige modeller for luftforureningen.