Redningsberedskabet

Københavns Kommunes daglige redningsberedskab varetages af Hovedstadens Beredskab. Det stiller store krav at være beredskab i hovedstaden, og Hovedstadens Beredskab er rustet til at håndtere store og komplekse hændelser, der kan ramme de mange samfundskritiske institutioner samt infrastruktur med blandt andet metro. Brandvæsenet kan få assistance fra andre kommuners redningsberedskaber, og ved særlige eller meget store hændelser fra det statslige redningsberedskab.

Ambulance

Hovedstadens Beredskab driver ambulancetjeneste i en del af Københavns Kommune for Region Hovedstaden. Ambulancerne tilkaldes ved at ringe 1-1-2 og disponeres via Region Hovedstadens vagtcentral.

Klagemuligheder

Hovedstadens Beredskab ønsker at yde byens borgere den bedst mulige service. Hvis du ikke mener, at du har fået en ordentlig behandling i forbindelse med din kontakt med Hovedstadens Beredskab – herunder Alarmcentralen 1-1-2 for Storkøbenhavn - kan du rette din klage til Hovedstadens Beredskab.