Hjemmevejleder til Borgercenter Handicap (barselsvikariat)

Hjemmevejleder med viden og erfaring i arbejdet med mennesker med handicap søges til den 1. august 2017.

I Borgercenter Handicap søger vi en ny kollega til vores korps af hjemmevejledere i en tidsbegrænset stilling, da en af vores kolleger går på barsel.

Om os
Hjemmevejlederenheden beskæftiger 22 udgående hjemmevejledere, som arbejder med socialpædagogisk bistand til ca. 420 københavnere.
Hjemmevejlederenheden hører under Borgercenter Handicaps Udførerområde. Som hjemmevejleder er du tilknyttet et team med seks-syv kolleger, hvor det enkelte team dækker afgrænsede geografiske områder i Københavns kommune.

Hjemmevejlederne yder bostøtte efter SEL § 85 til borgere over 18 år med varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, der bor selvstændig i egen bolig. Vores primære målgruppe er mennesker med Autisme spektrum forstyrrelser, erhvervet hjerneskade og/eller nedsat psykisk funktionsevne.

Hjemmevejlederen løser opgaverne sammen med borgeren i borgeres hjem, samt der hvor borgeren har behovet for bistanden.

Vi arbejder også med bostøtte i grupper. Hvor hjemmevejlederne faciliterer bostøtte for grupper af borgere. Desuden har vi en Åben Rådgivning, hvor borgerne kan ringe til eller møde op for at få støtte og vejledning.

Som hjemmevejleder arbejder du ud fra de indsatser, myndighedsområdet har bevilget til den enkelte borger.

Vi har implementeret FIT: Feedback Informed Treatment, et redskab vi bruger i borgersamarbejdet for at øge vores opmærksomhed på en virksom og meningsfuld støttende indsats.
I 2017 skal vi også arbejde med online bostøtte.

Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant faglig uddannelse på bachelorniveau
  • har erfaring med og viden om arbejdet med mennesker med handicap
  • kan arbejde selvstændigt, kan planlægge og prioritere opgaverne
  • kan varetage de administrative funktioner der ligger i jobbet
  • kan facilitere samtalegrupper
  • kan arbejde tillidsbaseret og i et selvstyrende team.

Vi tilbyder dig

  • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag
  • En arbejdsplads, som er optaget af at udvikle ny viden og skabe sammenhæng og god livskvalitet i borgernes liv
  • Et uformelt miljø og engagerede kolleger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Arbejdstiden er 32 timer ugentlig.

Arbejdstiden ligger på hverdage, primært i dagtimerne, men der vil være tidspunkter, hvor opgaverne ligger sene eftermiddage/tidlige aftener.

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Renate Gregersen på 4042 8359.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 16. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt på tirsdag den 20. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.