Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er ikke hjælpemidler men andre produkter, som i væsentlig grad afhjælper dit fysiske handicap og letter din daglige tilværelse i hjemmet.

Forbrugsgoder er fx:

  • Elevationssenge
  • Tre-hjulede ladcykler
  • El-scootere
  • Hvilestole

Mere om regler for forbrugsgoder

Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af en handicapegnet bil, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse, der betyder, at du kun med stor vanskelighed kan fungere i det daglige uden bil.

Læs mere om dine muligheder for handicapbil

 

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er hjælpemidler, der er tilpasset dine personlige behov og som typisk bæres på kroppen. Fx proteser, støttestrømper, synshjælpemidler eller ortopædisk fodtøj samt engangshjælpemidler som bleer, urinposer, diabetes- og stomihjælpemidler.

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler er "genbrugshjælpemidler", der udlånes fra kommunens hjælpemiddelcentral. Fx senge, lifte, kørestole, rollatorer, badetaburetter, el-kørestole og nødkaldeanlæg.

Ændring af din bolig

Du kan få hjælp til at lave små og store ændringer i din bolig, hvis du får en varig funktionsnedsættelse. Typiske boligændringer er fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, indretning af køkken og bad m.v.

Mere om ændringer i egen bolig