Så hurtigt får I svar

I vil få svar på jeres ansøgning inden for tre uger. Er der brug for at indhente yderligere oplysninger, kan det dog tage længere tid. I vil få svar fra Rådhusoplysningen på jeres e-Boks.

Hvis du har problemer med at udfylde ægteskabserklæringen digitalt

Hvis du har problemer med eller spørgsmål til selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Københavns Kommune på tlf. 33 66 33 66.

Læs mere under Dokumentationskrav, hvis I ikke har mulighed for at få NemID.

Selvbetjeningsløsningen kan benyttes på både Mac og Windows pc. Men vi anbefaler, at du bruger seneste version af browseren Internet Explorer.

Ved brug af Google Chrome, Firefox eller Safari skal browserens indbyggede pdf-viewer slås fra og i stedet skal Adobe Reader aktiveres. Se under browserens indstillinger i øverste højre hjørne.

Navneændring i forbindelse med vielse

Det er gratis at ændre navn, når I bliver gift, og I søger med jeres NemID.

Vi anbefaler, at I søger om navneændring, samtidig med at I indsender ægteskabserklæringen til os.

Men navneændringen sker ikke automatisk. Hvis I ønsker at ændre navn ved vielsen, skal I derfor søge om det, inden I bliver viet. I kan læse mere om navneændring og finde ansøgningen på borger.dk.

Det er det sogn, I bor i, der behandler jeres sag om navneændring, men hvis I er født i Sønderjylland, er det den kommune hvori I er født.

I kan finde oplysninger om det sogn i bor i på sogn.dk.

Vielsesmyndigheden får automatisk besked om navneændringen, så den kommer til at stå på vielsesattesten. Når navneændringen er registreret, sender Folkeregisteret automatisk nye sundhedskort til jer.