Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en udvidet hjælpeordning, der gør det muligt for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte egne hjælpere og blive boende i eget hjem. Handicaphjælperne yder praktisk og personlig hjælp i hverdagen.

Ledsager

Borgere mellem 12- 67 år, som ikke kan færdes på egen hånd på grund af en varig nedsat funktionsevne, kan søge om 15 timers personlig ledsagelse om måneden. Hjælperne kan fx ledsage til kulturelle og sociale aktiviteter.

Mere om personlig ledsager

Hjemmehjælp

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder for at hjælpe dig. Du kan fx få hjælp til indkøb, tøjvask, rengøring og personlig pleje.

Mere om hjemmehjælpen i Københavns Kommune

Hjemmevejleder

Borgere som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp og støtte til at strukturere og mestre dagligdagen i eget hjem, kan søge om socialpædagogisk bistand fra kommunens hjemmevejledere.

Mere om hjemmevejledning