Hvad kan jeg få i alt?

Kontanthjælpsloftet afhænger af din ydelsessats, og om du er gift, samlevende, enlig eller har børn. 

Hvornår får jeg besked om, hvad kontanthjælpsloftet betyder for min boligstøtte og særlige støtte?

Inden den 1. oktober får du besked fra Udbetaling Danmark, om du får udbetalt mindre i boligstøtte eller særlig støtte.

I brevet kan du kun se, hvor meget boligstøtte og evt. den særlige støtte bliver sat ned. Du kan ikke se, hvad du får udbetalt i boligstøtte den 1. oktober, fordi der kan være andre ændringer, der har betydning for din boligstøtte. I slutningen af september får du et nyt brev, hvor du kan se præcist, hvor meget du får i boligstøtte den 1. oktober.
Bor du sammen med en, der får boligstøtte, vil I begge modtage et brev om, hvordan kontanthjælpsloftet evt. påvirker boligstøtten. 

Hvornår er man enlig eller samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet?

For at kommunen kan vurdere størrelsen på dit kontanthjælpsloft, skal kommunen tage stilling til, om du anses for at være enlig eller samlevende.

For at være samlevende, skal du have fælles husførelse med en person, du kan blive gift med efter dansk ret. Det er ikke et krav, at I bor sammen, eller at I er i et forhold sammen.

Bliver du anset for at være samlevende, vil du få et partshøringsbrev. Parthøringen betyder, at du har mulighed for at komme med kommentarer til, hvorfor kommunen i lovens forstand betragter dig som samlevende. Efter du har haft mulighed for at komme med dine kommentarer, afgør kommunen om, du kan ses for at være samlevende eller ej. Du modtager denne afgørelse pr. brev.

Se oversigt over størrelsen af kontanthjælpsloft, hvis du er gift eller samlevende.

Vil du undersøge mere om, hvornår man er enlig eller samlevende, kan du læse Social- og Integrationsministeriets pjece Enlig eller samlevende? 

Gifte, der bor på samme adresse, vil automatisk blive betragtet som samlevende.  

Hvis du er gift, men bor alene og ikke har økonomisk fællesskab med din ægtefælle eller andre, kan du blive vurderet til at være reelt enlige i forhold til indplacering på kontanthjælpsloftet. 

Er du handicappet, modtager døgnhjælp eller bevægelseshæmmet kan du være undtaget

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en, du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
 • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
 • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Udbetaling Danmark kan først vejlede dig om, hvor meget du får udbetalt i særlig støtte og boligstøtte, når din kommune har oplyst dig om, hvilket kontanthjælpsloft, der gælder for dig, og hvilken kontanthjælp og særlig støtte, du er berettiget til for oktober 2016.

Hvad hvis jeg bor sammen med en, der får boligstøtte?

Bor du sammen med en, der får boligstøtte, kan dit kontanthjælpsloft betyde, at hans/hendes boligstøtte bliver sat ned. Når udbetaling Danmark beregner, hvor meget du samlet får i støtte, bliver en del af din sambos boligstøtte beregnet som din boligstøtte. Det skyldes, at boligstøtten bliver delt mellem antallet af voksne i boligen. Hvis din samlede støtte inklusiv din del af boligstøtten er højere end dit kontanthjælpsloft, vil personen, du bor sammen med, få udbetalt mindre i boligstøtte.

Eksempel
Boligstøtten bliver delt mellem antallet af voksne, der bor i boligen. Bor I fx to voksne i boligen, og får personen du bor sammen med 2000 kr. i boligstøtte, indgår der 1000 kr. i beregningen af din samlede støtte. Hvis I bor tre i boligen, indgår der 666 kr. i beregningen. 

Hvor meget kan jeg blive sat ned i særlig støtte og/eller boligstøtte?

For at få en fornemmelse af hvor meget, og om du bliver sat ned i særlig støtte og/eller boligstøtte kan du anvende den vejledende kontanthjælpsloftsberegner på borger.dk

Beregneren kan give dig et overslag over, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte. Du kan også tjekke, hvad det betyder for din særlige støtte og boligstøtte, hvis du har et arbejde med løn. For at kunne bruge beregneren skal du have disse oplysninger klar:

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (før skat) pr. måned
 • Boligstøtte
 • Særlig støtte
 • Og beløbet på dit kontanthjælpsloft

Hvis du er i tvivl om beløbet på din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse eller særlig støtte, kan du bruge det beløb, du sidst har fået udbetalt før skat – med mindre der er sket ændringer. Du finder beløbet på din udbetalingsmeddelelse, som du modtager sidst på måneden fra Ydelsesservice Købehavn. Eller på Min side på Borger.dk

Hvis du er i tvivl om, hvad du får i boligstøtte, kan du finde beløbet i dit seneste brev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Hvis du er i tvivl om størrelsen på dit kontanthjælpsloft, kan du finde et vejledende beløb på dit kontanthjælpsloft her.

Hvad betyder det for min boligstøtte, hvis jeg har nogle timers arbejde?

Når du modtager kontanthjælp mv. og arbejder ved siden af, betyder det som udgangspunkt, at du vil kunne få udbetalt mere eller det fulde beløb af din boligstøtte.

Arbejdsindtægterne bliver modregnet i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og dermed bliver din forsørgelsesydelse lavere. Det giver plads til mere i udbetalt boligstøtte under kontanthjælpsloftet.  

Læs mere her om, hvordan arbejde kan skabe plads til mere boligstøtte under kontanthjælpsloftet. 

Kan jeg blive fritaget fra kontanthjælpsloftet?

Din boligstøtte eller særlige støtte kan være undtaget fra kontanthjælpsloftet, hvis du eller en, du bor sammen med:

 • Får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede
 • Får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp Er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk nedsættelse af funktionsevnen
 • Får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Se skema med oversigt over undtagelser fra kontanthjælpsloftet - fordelt på enkeltparagraffer i lov om aktiv socialpolitik og Boligstøtteloven

Hvis du har spørgsmål om undtagelse fra kontanthjælpsloftet, skal du kontakte Ydelsesservice København.

Hvis du har spørgsmål til visiteringen til ovenstående boligtyper, skal du kontakte Socialforvaltningen

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du skal kontakte Ydelsesservice Købehavn, hvis du har spørgsmål til:

 • Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, integrationsydelse eller særlige støtte
 • Din indplacering på kontanthjælpsloftet
 • Hvorfor du skal betale særlig støtte tilbage

Kontakt Ydelsesservice København på: 82 56 40 00 alle hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan også skrive til os med digital post – Hav din nemid klar. Skriv i emnefeltet: Kontanthjælpsloft

Du kan også sende et brev med posten til:

Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til:

 • Hvor meget du bliver sat ned i boligstøtte eller særlig støtte
 • Hvordan din boligstøtte er beregnet.

Kontakt Udbetaling Danmarks borgerlinje om kontanthjælpsloftet på: 70 12 20 60 eller skriv til Udbetaling Danmark/Kontanthjælpsloftet med digital postborger.dk– Hav din nemid klar.

Henvendelser vedr. afgørelse om nedsættelse i boligstøtte og særlig støtte som følge af loftet skal ske til telefon 70 12 60 20.

Generelle henvendelser vedr. bevilling og beregning af boligstøtte skal ske til den almindelige borgerlinje på boligstøtte – telefon 70 12 80 63.