SAB 0 (Særlige arbejdsbeskrivelser - Styring og samarbejde)

SAB 0 beskriver krav til entreprenørens indsats for styring af entreprisen og samarbejdet med bygherren. SAB 0 er en sammenskrivning af AAB Styring og Samarbejde og Københavns Kommunes krav og præciseringer.

Hent paradigme for SAB 0

SAB (Særlige arbejdsbeskrivelser)

SAB indeholder en samlet arbejdsbeskrivelse for den tekniske udførelse samt forhold vedrørende Arbejdsplads. SAB beskriver Københavns Kommunes særlige krav, som supplerer Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) indenfor de enkelte fagområder.

Hent paradigme for SAB 
Hent paradigme for tillæg til SAB for Broer og Bygværker

 

SB (Særlige Betingelser) Hovedentreprise

SB beskriver de aftalemæssige betingelser for arbejde i Hovedentreprise. SB indeholder AB92 med Københavns Kommunes tilføjelser og fravigelser.

Hent paradigme for SB Hovedentreprise

SB (Særlige Betingelser) Totalentreprise

SB beskriver de aftalemæssige betingelser for arbejde i Totalentreprise. SB indeholder ABT93 med Københavns Kommunes tilføjelser og fravigelser.

Hent paradigme for SB Totalentreprise

TAG (Tilbuds- og afregningsgrundlag)

TAG angiver forudsætningerne for Tilbudslistens poster. Herunder hvilke ydelser der er indeholdt i de enkelte poster, bestemmelser om mængdeændringer m.v. TAG’en refererer til Tilbudslistens (TBL) nummerering.

Hent paradigme for TAG 
Hent paradigme for tillæg til TAG for Broer og Bygværker

TBL (Tilbudsliste)

TBL angiver arbejdets mængder i henhold til AAB, SAB og tegninger. TBL er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP), herunder poster for eventuelle tillægsarbejder. Nummerering af posterne i TBL refererer til TAG’en.

Hent paradigme for TBL 
Hent paradigme for tillæg til TBL for Broer og Bygværker

UKP (Udbudskontrolplan) - Bemærk!

UKP er en oversigt over Københavns Kommunes krav til entreprenørens egenkontrol for at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde. Herunder hvad og hvornår der skal kontrolleres, acceptkriterium og tilhørende dokumentation.

Hent paradigme for UKP - Bemærk! Nummerering passer ikke med SAB i øjeblikket

PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed)

PSS fungerer som et styringsredskab for de fælles sikkerhedsarbejder på byggepladsen. Formålet med planen er at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på pladsen. 

Hent paradigme for PSS plan for sikkerhed og sundhed

PSS for små og mellemstore byggepladser

PSS fungerer som et styringsredskab for de fælles sikkerhedsarbejder på byggepladsen. Formålet med planen er at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på pladsen. Små og mellemstore byggepladser defineres som entrepriser med op til 10 personer på arbejdspladsen på samme tid.

Hent paradigme for PSS for små og mellemstore byggepladser

Journal om sikkerhed ved drift og vedligeholdelse

Journalen skal gøre opmærksom på særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer ved fremtidig drift og vedligehold af det færdige anlæg, og hvordan disse kan imødegås. 

Hent journal om sikkerhed ved drift og vedligeholdelse

Logbog til registrering af relevante beslutninger for PSS og journal

Logbogen benyttes i projekteringsfasen og danner baggrund for udarbejdelse af PSS og Journal.

Hent logbog til registrering af relevante beslutninger for PSS og journal