Helbredstillæg til briller - folkepensionister

Københavns Kommune har den 19. februar 2015 indgået en prisaftale med Thiele. Det betyder, at en række persongrupper kan modtage økonomisk støtte fra kommunen til køb af nye briller. Modtager du folkepension efter lov om social pension, er du omfattet af ordningen.

For at søge om tilskud til nye briller, henvender du dig først hos optikeren, som vil udarbejde et prisoverslag og en bevillingsansøgning til kommunen. For lægeordinerede tillæg kræves særlig dokumentation fra en øjenlæge. Det kan være i form af en recept eller et journalnotat.

Du sender derefter din ansøgning til Københavns Kommune, der vurderer om du opfylder betingelserne for at få tilskud. Når du har modtaget din bevilling fra kommunen, skal du tage den med til optikeren, som derefter bestiller dine briller for dig. Husk at bevillingen kun gælder i 30 dage.

Bemærk at kommunen yder op til 85 % i tilskud på udvalgte briller, der typisk vil ligge i omegnen af 250-300 kr. Der er derfor tale om en bevilling, som også vil indebære egenbetaling i et vist omfang. Det er muligt at vælge en dyrere brille, men så vil egenbetalingen stige. Du risikerer også, at den stiger, hvis du vælger at gå til en anden optiker end Thiele. 

HUSK! Det er meget vigtigt, at du sørger for at have modtaget bevillingen fra Københavns Kommune, før du køber dine briller. Tilskuddet kan nemlig ikke gives bagudrettet, og du kan derfor ende med at skulle betale det hele selv. Sagsbehandlingstiden kan tage op til 2 uger.

Læs mere om reglerne for helbredstillæg til folkepensionister og hvordan du søger.
Er du i tvivl, om du er berettiget til tilskud, eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Københavns Kommune på tlf. 33 66 33 66 

 

Helbredstillæg til briller - førtidspensionister

Københavns Kommune har den 19. februar 2015 indgået en prisaftale med Thiele, der betyder, at en række persongrupper kan modtage økonomisk støtte fra kommunen til køb af nye briller. Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er du omfattet af ordningen. 

For at søge om tilskud til nye briller, henvender du dig først hos optikeren, som vil udarbejde et prisoverslag og en ansøgning. Du sender derefter din ansøgning til Københavns Kommune, som vurderer, om du opfylder betingelserne for at få tilskud.

Når du har modtaget din bevilling fra kommunen, skal du tage den med til optikeren, som bestiller dine briller for dig. Husk at bevillingen kun gælder i 30 dage.

Bemærk at kommunen yder op til 85 % i tilskud på udvalgte briller, der typisk vil ligge i omegnen af 250-300 kr. Der er derfor tale om en bevilling, som også vil indebære egenbetaling i et vist omfang. Det er muligt at vælge en dyrere brille, men så vil egenbetalingen stige. Du risikerer også, at den stiger, hvis du vælger at gå til en anden optiker end Thiele. 

HUSK! Det er meget vigtigt, at du sørger for at have modtaget bevillingen fra Københavns Kommune, før du køber dine briller. Tilskuddet kan nemlig ikke gives bagudrettet, og du kan derfor ende med at skulle betale det hele selv. Sagsbehandlingstiden kan tage op til 2 uger.

Er du i tvivl, om du er berettiget til tilskud, eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne.