Helbredstillægskort

Før du kan få helbredstillæg fra Københavns Kommune, skal du søge om at få et helbredstillægskort. Først når du har fået kortet med posten, kan du få helbredstillæg.

Kortet bliver automatisk fornyet hvert år pr. 1. januar. På kortet kan du se din tilskudsprocent. Du skal huske at tage kortet med, når du går til behandling. Apoteket kan dog se din tilskudsprocent digitalt.

Vær opmærksom på, at helbredstillægskortet ikke automatisk dækker udgifter til aftagelige tandproteser, udvidet tandbehandling, briller og fodbehandling uden henvisning. Her skal du søge Borgerservice - Tillæg 65 + om tillæg, inden du begynder på behandlingen eller bestiller hjælpen, fx briller.

Spørg på apoteket, hos behandleren eller hos Borgerservice - Tillæg 65+, hvis du er i tvivl om, dine udgifter til medicin eller behandling er omfattet af reglerne om helbredstillæg.

Helbredstillæggets størrelse

Helbredstillægget dækker 85 procent af din egen andel af udgiften efter fradrag af tilskud efter sundhedsloven og eventuelt tilskud fra privat sygeforsikring. Det kan for eksempel være Sygeforsikringen 'danmark'. Tillægget er skattefrit.

Helbredstillægget bliver udbetalt efter din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, bliver tillægget nedsat. Helbredstillægget bliver ikke udbetalt, hvis din tillægsprocent er 0. Du kan se størrelsen af din tillægsprocent på pensionsmeddelelsen fra Udbetaling Danmark.

Læs om, hvordan den personlige tillægsprocent bliver beregnet.

Formue og helbredstillæg

Du kan få helbredstillæg, hvis din og din ægtefælles eller samlevers samlede "likvide formue" ikke overstiger 86.000 kroner (2018).

Likvid formue er for eksempel penge, som du har stående i banken og værdipapirer. 
Likvid formue er ikke hus, bil og sommerhus.

Udbetaling af helbredstillæg

Medicin

Kommunens tilskud bliver trukket fra regningen på apoteket, inden du betaler den. Helbredstillægget får du normalt kun til billigste medicin. Hvis du vælger en dyrere medicin, skal du selv betale det ekstra den koster.

Tandbehandling

Skal du til tandeftersyn skal du bestille tid hos din tandlæge og huske at tage dit helbredstillægskort med. Så vil kommunens tilskud blive trukket fra tandlægeregningen, inden du betaler den. Skal du derimod have en større tandbehandling, skal du inden behandlingen begynder kontakte Borgerservice – Tillæg 65+ og få et tandlæge- og/eller tandteknikerkort.

Briller

Du skal søge Borgerservice - Tillæg 65+ om tillægget, inden du bestiller nye briller. Så kan du også få en "brillebevilling". Kommunens tilskud vil herefter blive trukket fra regningen hos din optiker, inden du betaler.

Øvrige behandlinger

Du skal selv betale regningen og sende eller aflevere regningen til Borgerservice - Tillæg 65+. Kommunens tilskud vil så blive sat ind på din NemKonto - normalt samtidig med du får din pension.

Kommunens prisaftaler

Kommunen har indgået prisaftaler for briller (standard brillestel og glas) og aftagelige tandproteser. Det betyder, at kommunen beregner helbredstillæg til briller og aftagelige tandproteser ud fra faste priser.

Borgerservice Tillæg 65+ kan fortælle dig, hvad de faste priser er og hvilke optikere og tandlæger/tandteknikere der hører under de faste priser.

Du kan frit vælge behandler og hjælpemidler som briller eller tandproteser, der er dyrere end kommunens prisaftaler. Men så må du selv betale den ekstra pris.