Håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse

Offentliggjort:
02.05.2016, Kl
Frist:
30.05.2016, Kl
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme ønsker at indhente tilbud på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse

Der er tale om  håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse indenfor følgende fagområder:
Murerarbejder
Tømrerarbejder
Malerarbejder
VVS- og blikkenslagerarbejder
El-installationsarbejder
Glarmesterarbejder

Arbejdet omfatter bl.a. udførelse af drift og vedligeholdelsesopgaver, herunder fx planlagt vedligehold og reparationer, men også akut afhjælpning af skader eller svigt der af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at begrænse skadens omfang, kræver hurtig afhjælpning.
Ansøgeren skal være forberedt på, at der vil forekomme opgaver hos en bred vifte af enheder, institutioner, administrative og offentlige bygninger, herunder også institutioner for borgere der har sociale og/eller psykiske problemer, handicap og lignende, og som befinder sig i forskellige former for bo-, aflastnings-, aktivitets-, og behandlingstilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen ønsker at indgå en rammeaftale.
Rammeaftalen er opdelt i tredive (30) delaftaler (én delaftale pr. fagområde, pr. distrikt), med tre (3) Leverandører pr. delaftale. Herudover indgås der 2 vedståelsesaftaler pr. fagområde pr. distrikt

Ordregiver har valgt at anvende udbudssystemet Mercell Sourcing Service til gennemførslen af udbudsprocessen.
Tilbudsgiver skal være licenshaver hos Mercell Danmark A/S for at kunne deltage i udbuddet, hvilket kan ske uden omkostninger, hvorefter tilbudsgiver vil modtage login oplysninger og have gratis adgang til udbuddet.

Tilbudsgiver har adgang til udbuddet via: http://permalink.mercell.com/58228860.aspx.
Spørgsmål vedrørende Mercell kan sendes til support.dk@mercell.com.

Tilbud skal for at være rettidigt og kunne tages i betragtning under udbuddet være Ordregiver i hænde senest:
Mandag den 30. maj 2016 kl. kl.12.00

Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.