Håndværkerydelser

Offentliggjort:
13.05.2015, Kl
Frist:
15.06.2015, Kl
Begrænset udbud - Håndværkerydelser til drift og vedligeholdelsesopgaver under 100.000 kr. pr. opgave

Ved nærværende prækvalifikation i forbindelse med udbud ønsker Køber at indhente tilbud på håndværkerydelser til mindre drift og vedligeholdelsesopgaver under 100.000 kr. pr. opgave.

Udbuddet vedrører drift og vedligeholdelsesopgaverne indenfor følgende fagområder:

  • Murerarbejder
  • Tømrerarbejder
  • Malerarbejder
  • Vvs- og blikkenslagerarbejder
  • El-installationsarbejder
  • Glarmesterarbejder

Arbejdet omfatter udførelse af mindre vedligeholdelsesopgave under 100.000 kr. pr. opgave, herunder planlagt vedligehold, mindre reparationer, men også akut afhjælpning af skader eller svigt der af sikkerhedsmæssige årsager eller for at begrænse skadens omfang, kræver hurtig afhjælpning.

For at deltage i prækvalifikationsrunden skal Ansøger have adgang til Mercell Sourcing Service. Dette fås ved at indsætte følgende link i din Internet-browser:  http://permalink.mercell.com/50884839.aspx       

Ansøger skal melde sin interesse ved at trykke på ikonet foroven, ”Meld din interesse”, hvorefter Ansøger skal registrere sit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Ansøger vil herefter modtage et login til Mercell Sourcing Service.

Det samlede årlige estimerede forbrug af håndværkerydelser til drifts og vedligeholdelsesopgaver under 100.000 kr. pr. opgave er på ca. 150 – 200 mio. kr. Omsætningstallene, er udelukkende vejledende og er baserede på historisk data fra 2012.

I udbuddet er Københavns Kommune opdelt i 10 bydele og består af nedenstående 60 delaftaler. Se nærmere information i prækvalifikationsbetingelserne.”

Via Mercell Sourcing System kan der fås adgang til Købers prækvalifikationsmateriale.