Mødedato
22-11-2019 08:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Status på IT

3

Opfølgning på evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Københavns Kommune (2019-0161506)

4

Proces for tilpasning af lokaludvalgene (2019-0268104)

5

Stillingtagen til Borgerrepræsentationens temadrøftelse om integration (2019-0275659)

6

Mødekalender 2020 - gruppeformandskredsen (2019-0311360)

7

Meddelelser fra formanden

8

Eventuelt