Mødedato
20-04-2018 09:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Status på IT ( )
3Høring: Åbning af p-pladser ved Rådhuset (2017-0072836)
4Forbedret cykelparkering på eller i nærheden af Rådhuset (2018-0107434)
5Forslag til gruppeformandskredsens forretningsorden for perioden 2018-2021 (2. behandling) (2018-0011910)
6Sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationens medlemmer (2018-0107021)
7Etablering af en ordning for borgerforslag i København (2018-0092500)
8Officiel modtagelse for hjemvendte soldater, civile personer, beredskabsfolk, politifolk, o.l. (2018-0097113)
9Udvælgelse af Borgerrepræsentationsmedlemmer til medvirken i kommunikationsindsats for Sammen om Byen (2018-0105579)
10Procedure for udpegning til udvalg og bestyrelser, hvor Københavns Kommune er repræsenteret samt udpegning til lokaludvalgene (2018-0106198)
11Meddelelser fra formanden ( )
12Eventuelt ( )