GRUNDUDDANNELSE - BETINGELSER

Du har mulighed for at gennemføre en grunduddannelse for voksne, GVU – uden athave en uddannelsesaftale med en virksomhed, men ved kun at gå i skole.
For at tage en grunduddannelse skal du have skolekundskaber, som svarer til 9. klasse i relevante fag. Og du skal:

 • have arbejdet som ufaglært i mindst 2 år i det fag, du ønsker at uddanne dig i
 • eller være faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt i mindst 5 år
 • eller være faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes i Danmark.

GRUNDUDDANNELSE - SÅDAN GØR DU

Du skal kontakte den nærmeste erhvervsskole for at få en aftale. Vurderingen af dine kvalifikationer sker gennem en samtale, hvor du også skal vise dine eksamensbeviser og arbejdsgivererklæringer. Du begynder med at få lavet en individuel kompetencevurdering, der klarlægger dine uddannelses- og erhvervserfaringer. Derefter får du udarbejdet en uddannelsesplan, som fx kan indeholde:

 • enkeltfag fra den/de relevante erhvervsuddannelser
 • AMU-uddannelser
 • almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag fx hf
 • eventuelt en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus på højst 4 uger

GRUNDUDDANNELSE - INDIVIDUELLE KURSER OG ENKELTFAG

GVU består af kurser og enkeltfag, der er individuelt tilrettelagt og kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Erhvervsuddannelserne, som kan danne grundlag for et GVU-forløb, er inddelt i 12 hovedområder:

 • Bil, fly og andre transportmidler
 • Bygge og anlæg
 • Bygnings- og brugerservice
 • Dyr, planter og natur
 • Krop og stil
 • Mad til mennesker
 • Medieproduktion
 • Merkantil
 • Produktion og udvikling
 • Strøm, styring og it
 • Sundhed, omsorg og pædagogik
 • Transport og logistik

Dit endelige bevis på at have gennemført uddannelsen er helt det samme, som hvis du havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

GRUNDUDDANNELSE - ØKONOMI

Du kan modtage dagpenge eller kontanthjælp under uddannelsen.

GRUNDUDDANNELSE - LÆS MERE

Læse mere om ordningen på Uddannelsesguiden