Tid og sted

Grundkurserne strækker sig over 7 kursusgange a 3,5 timers varighed.  Undervejs får I serveret kaffe, te, croissanter og frugt.  

Vi udbyder kurserne med jævne mellemrum efter behov - og har daghold på tirsdage fra kl. 9.00-12.30  og aftenhold på torsdage fra kl. 15.30-19.30. Hold øje med datoer for kurser i 2015 i kursuskalenderen.  

Form og indhold

På grundkurset får du en grundlæggende viden om og forståelse for, hvad autisme er. Kurset danner rammen for alle autismespektrumforstyrrelser. Det vil sige for alle diagnoser på hele spektret, fx infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers Syndrom.

Kurset indeholder bl.a.:

  • En indføring i tre forskellige modeller til en forståelse af, hvad autisme er
  • Indføring i konflikthåndtering
  • Konkrete redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. Fx stuktur, tegneseriesamtaler og sociale historier

Hvem kan deltage?

Kurserne er målrettet forældre i Københavns Kommune, der har et barn eller en ung med en autismespektrumforstyrrelse. På længere sigt, ønsker vi også at udvikle kurser for andre målgrupper. Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til Borgercenter Handicap, som visiterer til kurset. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere om relevante tilbud på :

Tlf.: 33 17 88 00   
e-mail: HCK@sof.kk.dk

Vores telefontider er:

Mandag til onsdag:  9 -15
Torsdag:                  13 -17
Fredag:                    9 -13