Grundkapital til nye almene boliger 2017 - november

Ansøg om grundkapitallån i 2017

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger - oktober 2016. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for grundkapital.

Projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger følger de samme udmøntningsfaser som de øvrige almene boligtyper. Læs mere herom i pjecen.

Grundkapital til nye almene boliger 2017 – april

Ansøg om grundkapitallån i 2017

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen 'Udmøntning af grundkapital til almene boliger - oktober 2016'. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for grundkapital.

Projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger følger de samme udmøntningsfaser som de øvrige almene boligtyper. Læs mere herom i pjecen.

Supplerende bilag - Proces og økonomi - april 2017 - indeholder tidsplaner og økonomi for 2017
Bilag 2 - Sagslog - OBS nyt skema - prækvalifikationsansøgning og ansøgning om kommunal grundkapital – skal udfyldes af boligorganisationen
Bilag 3 - Byggeprogram for reetablering 12 skæve boliger på Oliefabriksvej
Bilag 4 - Oliefabriksvej screening for bygningsforurening
Bilag 5 - Oliefabriksvej screening for jordforurening
Bilag 6 - Idéprogram for E-huset og Plejeafdelingen

Grundkapital til nye almene boliger 2016 - oktober

Ansøg om grundkapitallån i 2016 - oktober

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen 'Udmøntning af grundkapital til almene boliger - oktober 2016'. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for grundkapital.

Projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger følger de samme udmøntningsfaser som de øvrige almene boligtyper. Læs mere herom i pjecen.

Bilag 1 - Udmøntning af grundkapital - oktober 2016 indeholder tidsplaner og økonomi for 2016
Bilag 2 - Prækvalifikation - kommunal grundkapital 2016 skal udfyldes af boligorganisationerne og indsendes sammen med en kort beskrivelse med et idéoplæg til et byggeprojekt.
Bilag 3 - Ansøgningsskema, Kommunal grundkapital 2016. Projekter der bliver prækvalificerede, skal herefter udvikle et prissat dispositionsforslag i dialog med kommunen. Bilag 3 indsendes sammen med Skema A-ansøgningen.
Bilag 4 -  Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere
Bilag 5 - Byggeprogram standard plejeboliger handicap

Grundkapital til nye almene boliger 2016 - april

Ansøg om grundkapitallån i 2016 – april

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen ’Udmøntning af grundkapital til almene boliger – 2016’. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for tildeling af grundkapital.

Projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger følger de samme udmøntningsfaser som de øvrige almene boligtyper. Læs mere herom i pjecen.

Bilag 1- Proces og økonomi – april 2016 indeholder tidsplaner og økonomi for 2016.
Bilag 2- Prækvalifikation – idéoplæg skal udfyldes af boligorganisationerne og indsendes sammen med en kort beskrivelse med et idéoplæg til et byggeprojekt.
Bilag 3 – Ansøgningsskema, Kommunal grundkapital. Projekter, der bliver prækvalificerede, skal herefter udvikle et prissat dispositionsforslag i dialog med kommunen. Bilag 3 indsendes sammen med Skema A-ansøgningen.
Bilag 4 – Udmøntning af 40 almene boliger til en Storbylandsby

Grundkapital til nye almene boliger 2015 - oktober

Ansøg om grundkapital lån i 2015 – oktober

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen ’Udmøntning af grundkapital til almene boliger – oktober 2015’. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for tildeling af grundkapital.

Projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger følger de samme udmøntningsfaser som de øvrige almene boligtyper. Læs mere herom i pjecen.

Bilag 1- Proces og økonomi – Oktober 2015 indeholder tidsplaner og økonomi for 2015.
Bilag 2- Prækvalifikation – idéoplæg skal udfyldes af boligorganisationerne og indsendes sammen med en kort beskrivelse med et idéoplæg til et byggeprojekt.
Bilag 3 – Ansøgningsskema, Kommunal grundkapital. Projekter, der bliver prækvalificerede, skal herefter udvikle et prissat dispositionsforslag i dialog med kommunen. Bilag 3 indsendes sammen med Skema A-ansøgningen.
Bilag 4 – Krav til prækvalifikation til plejeboliger på Amager Øst.
Bilag 5 -  Idéprogram for plejeboliger på Amager Øst.
Bilag 6 – Generelle krav til plejeboliger (liste med henvisninger)

Grundkapital til nye almene boliger 2015 - maj

Ansøg om grundkapital lån i 2015

Retningslinjerne for ansøgnings- og udmøntningsforløb er beskrevet i pjecen ’Udmøntning af grundkapital til almene boliger – Maj 2015’. Her beskrives den generelle proces og de generelle kriterier for tildeling af grundkapital.

Som noget nyt følger projekter der omfatter plejeboliger, servicelovsboliger og/eller skæve boliger de samme udmøntningsfaser, som de øvrige almene boligtyper. Der er dog en række yderligere krav og mindre variationer ved processen. Læs mere herom i pjecen.

For så vidt angår udmøntning af ”skæve boliger” i juni-runden er ansøgningsfristen for prækvalifikationsansøgninger og konkurrenceprojekt udskudt til hhv. den 14. august 2015 og den 21. september 2015. De tidligere frister fremgår af bilag 1.

Grundkapital til nye almene boliger 2014

Forslaget kan etableres som: 

  • Nybyggeri
  • Ombygning af en egnet ejendom
  • Fortætning på en eksisterende ejendom.

Københavns Kommune udbyder byg- og driftsherreopgaven og støtter byggeriet med et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen for boligerne.

Udmøntning af grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger oktober 2014 beskriver proces og kriterier for tildeling af grundkapital. Pjecen indeholder også tidsplaner for 2. runde, Beauvaisgrunden og Nordhavn.

Grundkapital oktober 2014 til almene familie- og ungdomsboliger.

 

 

Grundkapital til nye almene boliger i Nordhavn

Københavns kommune har i 2014/2015 gennemført en åben konkurrence om grundkapital til nye almene boliger på byggefelt i Nordhavn. Projektet fra Domea København er blevet valgt.

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. august 2015 opførelse af et boligprojekt i Nordhavn, der kommer til at indeholde 100 almene familieboliger, 10 almene ungdomsboliger og 24 servicelovsboliger, samt en børnehave og erhvervslokaler langs Århusgade. Projektet er udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter A/S - KHS arkitekter A/S for  Boligselskabet Domea, København.

Se referatet fra Borgerrepræsentationens møde den 20. august 2015.

Materialet fra den 30. oktober 2014

Københavns Kommune ønsker, at der opføres nye bæredygtige almene boliger med høj arkitektonisk kvalitet og en lav husleje.

Vi indbyder derfor til i åben konkurrence at give bud med forslag til ideoplæg samt byg- og driftsherre til nye almene boliger på byggefelt i Nordhavn.

På grund af en teknisk fejl kan følgende links IKKE åbnes i Internet Explorer. Vi henviser til alternative browsere som fx. "Chrome" eller "Firefox".

Grundkapital til nye almene boliger på Beauvaisgrunden

Udbud af kommunal grundkapital til almene boliger på Beauvaisgrunden.

Tidsplanen er ændret, således at afleveringsfristen er d. 29. januar 2016. De øvrige vilkår er de samme som ved udbuddet udsendt den 7. juli 2015.

Udbud af grundkapital på Beauvaisgrunden - revideret tidsplan for 2015-2016 (pdf) 

Vilkårene er de samme som tidligere udmeldt i pjecen ”Udmøntning af grundkapital til almene boliger, maj 2015”. Afleveringskrav fremgår af side 12 i pjecen. 

Grundkøbslån

Ansøg om grundkøbslån

Grundkøbslån kan dække forskellen mellem den ’maksimalt mulige’ og den reelle grundudgift for et aktuelt byggeri. Der kan ansøges om tildeling af grundkøbslån hos Teknik- og Miljøforvaltningen, der sammen med Økonomiforvaltningen indstiller projekter til godkendelse i Borgerrepræsentationen. Pjecens bilag 1 ’Proces og økonomi – Maj 2015’ beskriver vilkårene for ansøgning om grundkøbslån.

Relevant information ved nybyggeri

Delegeret bygherremodel

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en model for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private bygherrer. Modellen kaldes den delegerede bygherre-model. Modellen giver mulighed for, at almene boliger – under bestemte betingelser – kan opføres i et tæt samarbejde med private bygherrer. I notatet kan du læse mere om modellen og vilkår for dens anvendelse.

Hent notatet om den delegerede bygherremodel

Fremtidens plejeboliger

Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere plejeboliger til de københavnske ældre med behov for hjælp og pleje. I pjecen ”Fremtidens plejeboliger” har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen formuleret en række principper for, hvordan de udformer de nye plejecentre, så de tager udgangspunkt i hverdagen og understøtter det gode liv i plejeboligerne.  

Hent pjecen fremtidens plejeboliger

Hent pjecen Mad- og måltidspolitik

Hent SUF Kravspecifikation for føringsveje, kabling, kaldeanlæg, trådløse telefonsystemer, telefonanlæg, og DAS anlæg

Miniguide til ansøgning om kommunal grundkapital

I efteråret 2017 vil der blive lagt revideret udmøntningspjece og bilag på kommunens hjemmeside, hvori den nye proces og de nye værktøjer vil blive implementeret. Indtil da skal denne miniguide benyttes til ansøgning af grundkapital.

Hent miniguiden til ansøgning om kommunal grundkapital