Afmærkningsplan til gravetilladelser

Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns Politi udarbejdet og godkendt nogle generelle afmærkningsplaner for gravetilladelser: 1.01.0A1.11.21.32.0A2.0C,2.1A5.06.06.0C6.16.26.36.4 og 6.5. Der kan gøres brug af disse afmærkningsplaner, hvis de svarer til de faktiske forhold på stedet og husk at vedhæfte dem til ansøgningen Hvis ingen af afmærkningsplanerne passer til forholdene, skal du selv udarbejde og vedhæfte en konkret afmærkningsplan for opgaven.

Ved gravetilladelser gør vi opmærksom på

  • At alt arbejde skal udføres efter bestemmelserne på denne side og efter gældende love og regler. Se links til gældende love og regler i bestemmelserne ovenfor.
  • At bestemmelserne for gravetilladelse kan ændres, hvis det er nødvendigt af overordnede hensyn, uden at Københavns Kommune kan gøres erstatningspligtig.
  • At tilladelsen til enhver tid skal kunne fremvises på arbejdsstedet ved forespørgsel fra politiet eller anden myndighed.