Gratis afhentning af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation

Offentliggjort:
05.08.2020
Frist:
19.08.2020, kl. 12.00
Hent brugte genstande og materialer gratis på Bispeengen Genbrugsstation ved at indgå i forpligtende turnusordning

Bispeengen Genbrugsstation udbyder følgende

Frederiksberg og Københavns Kommuner og Amager Ressourcecenter (”leverandørerne”) udbyder gratis afhentning af en række brugte genstande og materialer, der bliver afleveret til genbrug på Bispeengen Genbrugsstation af borgere og virksomheder. Det er genstande og materialer, der kan genbruges, og som leverandørerne ikke har solgt (se udbud: Salg af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation).

Leverandørerne ønsker at give disse brugte genstande og materialer til mindst tre og maksimalt fem organisationer/virksomheder/privatpersoner (”aftageren/aftagerne”), som på skift skal hente disse i en uge ad gangen. Afhentning skal ske mindst hver 2. dag, og aftageren vil i forbindelse med dette skulle stå for oprydning, sortering og rengøring.

Aftalen vil gælde i 12 måneder. Første afhentning af genstande og materialer er 24. august 2020

Mængde og type

Mængderne til genbrug har i 2017 og 2018 været på gennemsnitligt 1.800 kg pr. uge, men har varieret en del.

Der er et øget fokus på genbrug i samfundet og en større indsats fra Københavns Kommunes side for, at borgerne skal sortere mere fra til genbrug. En øget bemanding på genbrugsstationerne hjælper borgerne med dette. Derfor forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at mængden af genstande vil øges. Indholdet kan være alt fra bøger, service, billeder og nips til større og mindre møbler.

Krav til jer som aftagere

 • I henter de genstande og materialer, som I ønsker at tage med, når det er jeres turnus-uge. I turnus-ugen skal genstande og materialer hentes mindst tre gange om ugen og efter behov for at undgå, at genbrugsområdet overfyldes. Effekterne skal genbruges.
 • Fra resten af genstandene skal I sortere de ting, som I ikke mener I kan afsætte, men som er genbrugelige. Disse ting skal I sætte i bure, så de kan transporteres til byttecentre andre steder i Københavns Kommune af leverandøren.
 • De genstande og materialer, der ikke er genbrugelige, skal I sortere ud i de korrekte containere på genbrugsstationen.
 • I skal veje og registrere hver gruppe af genstande og materialer for sig:
  • Det I tager med
  • Det der er genbrugeligt, men ikke afsætteligt
  • Det I udsorterer i containerne
 • Til sidst skal I feje og rydde op i genbrugsområdet efter hver gang.

I forhold til genbrugsstationens drift er det vigtigt, at I henter effekterne som aftalt, at I sorterer som påkrævet, og at I rydder op i forbindelse med hver afhentning.

Jeres tilbud skal indeholde

 • Hvor mange uger om året, I ønsker at hente genstande og materialer fra Bispeengen Genbrugsstation. Maksimalt hver 2. uge og mindst hver 5. uge.
 • Organisationens/virksomhedens/privatpersonens navn, adresse og kontaktoplysninger, samt evt. CVR-nummer.
 • Hvordan I vil kunne afhente genbrugseffekterne i de aftalte tidsrum (eks. lastvogn, antal personer til rådighed).
 • En beskrivelse af jeres erfaringer i lignende projekter med stabilitet, orden, sortering og vejning.

Vurderingskriterier

 • Erfaring fra lignende genbrugsprojekter
 • I hvor høj grad I har mandskab og infrastruktur til at håndtere opgaven.
 • At I bekræfter, at I vil afhente effekter hver 2., 3., 4. eller 5. uge fra Bispeengen genbrugsstation.

Spørgsmål:

Skriv til projektleder Mette Jørgensen på mettej@kk.dk , Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 11. august 2020, hvis du har spørgsmål. Alle svar kan findes nederst på siden senest den 14. august 2020. Tilbud sendes til samme.