Graduates i Koncernservice fortæller

I oktober 2013 gik Koncernservices første graduateprogram på vingerne. Her fortæller to graduates om deres oplevelser i Koncernservice.

Sofie Mark, 28 år, er uddannet cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse og Sara Louise Nygård, 26 år, er uddannet cand.scient.adm. Begge er i gang med et graduateprogram, der varer to år. I løbet af den tid skal de begge rundt i hele huset og besøge enhederne. På den måde får de et indgående kendskab til Koncernservice. Dette graduateprogram har ikke en IT-faglig profil. Programmet sætter fokus på det tværgående samarbejde i Koncernservice, at accelerere den faglige udvikling hos alle medarbejdere og være med til at oplære specialister i Koncernservice.

Hvorfor valgte du Koncernservice?

Sara Louise Nygård: Grunden til at jeg valgte Koncernservice, hænger i høj grad sammen med opgaverne man møder her. Det der er mest kendetegnende ved opgaverne er, at de går på tværs - både internt i Koncernservice og eksternt i forhold til de forskellige forvaltninger. Det er noget af det, der virkelig gør det udfordrende at løse en opgave. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem præferencer og interesser, processer og kulturer, overordnet mission, mål og utallige andre ting. Det giver opgaverne nogle ekstra lag, at der ikke bare er én klar løsning og én vej frem. Det er også rigtig spændende at være i en så ung organisation som Koncernservice er. Der er plads til og interesse for at gentænke tidligere løsninger og skabe nye veje.

Sofie Mark: Jeg har længe været hemmeligt forelsket i Københavns Kommune, og jeg skrev speciale om tværfagligt samarbejde i den kommunale sektor. Så at arbejde det sted i kommunen hvor udviklingen går stærkest og visionerne er størst, det er et privilegium.
Koncernservice er en organisation, der går på tværs af alle forvaltningerne. Det tiltaler mig rigtig meget at være med til at knytte de syv forvaltninger tættere sammen og udvikle kommunen inde fra maskinrummet. Samtidig er det spændende at være i en organisation som alle i kommunen har en mening om, og lære at manøvrere ud fra det i organisationen.
Og så elsker jeg altså at se Københavns Kommunes logo på kloakdæksler, svømmehaller og bosteder på min korte cykeltur hjem fra arbejde til Nørrebro. Det er sejt!

Hvad kan du bruge graduateforløbet til?

Sara Louise Nygård: Graduateforløbet er en stor mulighed for at suge så meget viden til mig, som det er fysisk muligt. Jeg bliver kastet rundt i forskellige afdelinger med forskellige opgaver og fokusområder – lige fra tung driftsstyring og overvågning til abstrakt IT-arkitektur og -strategi. Det er en mulighed, som få er forundt. Forløbet er derfor med til at give et enormt vigtigt, holistisk billede af Koncernservice. Og så møder jeg en masse rare, interessante og ikke mindst dygtige mennesker undervejs. Det er jo altid godt, når man starter som ny i en organisation, at opbygge et bredt netværk og at nogle af de gængse grænser bliver brudt ned så tidligt som muligt. I graduategruppen har vi også et rigtig godt sammenhold, hvor vi både har faglig sparring og snakker privat. Så selvom vi er lidt på gyngende grund undervejs i forløbet med de mange nye placeringer i Koncernservice, har vi et fast holdepunkt i hinanden – og det er faktisk meget rart.

Sofie Mark: Når graduateforløbet er ovre har jeg forhåbentlig et stort kendskab til opgaver og processer, samt et stærkt netværk i organisationen. Med den baggrund vil jeg gerne arbejde for at Koncernservice arbejder mere på tværs både internt og i forhold til forvaltningerne. Så jeg håber at graduateforløbet er første skridt på karrierevejen i Københavns Kommune. Indtil videre er det i hvert fald et godt skridt.