HVIS DU HAR SPØRGSMÅL TIL UDVIKLINGSPULJEN FOR BØRN OG UNGE

Hvis du har spørgsmål til udviklingspuljen for børn og unge kan du kontakte:

Lone Frandsen
Tlf.: 33 66 38 71

Lars Eisenhardt
Tlf.: 51 82 59 71

E-mail: buudvikling@kff.kk.dk

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge – kort version

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge 

Udviklingspuljens formål er at støtte folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge under 25 år. 

Hvem kan søge

Godkendte folkeoplysende foreninger i København kan søge udviklingspuljen.

Desuden er det muligt at søge udviklingspuljen til et initiativ, der i løbet af projektperioden bliver til en frivillig folkeoplysende forening.

Det kan I søge udviklingspuljens støtte til 

Initiativer og events, der kan hjælpe med at starte nye folkeoplysende foreninger, øge antallet af medlemmer eller mangfoldighed i foreningerne, udvikle aktiviteter i byområder/udsatte områder med lidt eller få foreninger eller bidrage til indsatsområderne i Kultur- og fritidspolitikken.

Det er muligt at søge udviklingspuljen til udstyr, PR- og informationsmateriale, tilskud til løn, honorarer og administrative udgifter for et begrænset beløb om året. 

Der skal være en holdbar plan for, hvordan projektet fortsat kan fungere videre frem uden støtte fra udviklingspuljen.

Hvor mange penge kan I søge 

I kan søge støtte op til 50.000 kroner, uden at I selv skal dække nogle af udgifterne. Projekter over 50.000 kroner kan højst få støtte svarende til 75 procent af det samlede budget. Frivilligt arbejde må gerne være en del af jeres egen finansiering. 

Hvis I får tildelt støtte fra udviklingspuljen 

Får I tildelt støtte, sender Kultur- og Fritidsforvaltningen et brev og udbetaler pengene fra puljen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal godkende eventuelle større ændringer i projektet, efter at pengene er givet. 

Senest otte uger efter projektets afslutning, skal I aflevere evaluering og regnskab. 

Læs Retningslinjerne for udviklingspuljen for børn og unge i den fulde version 

Sådan bliver udviklingspuljen fordelt

Kultur- og Fritidsforvaltningen træffer beslutning om tilskud op til 100.000 kroner.

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutninger for ansøgninger over 100.000 kroner.

Administration og fordeling af tilskuddene sker efter folkeoplysningslovens bestemmelser og de regler, som gælder for den kommunale forvaltning.

Dette skal sikre lige behandling af foreningerne og ansøgningerne.