Har du indtægter?

Søger du særlig uddannelsesydelse eller kontanthjælp, bliver din indtægt trukket fra din særlige uddannelsesydelse krone for krone. Hvis din indtægt kommer fra et arbejde, ser vi bort fra et vist beløb, afhængigt af hvor mange timer du arbejder.
Hvis du har deltidsarbejde, og hidtil har modtaget supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan en indtægt modregnes i henholdsvis dagpenge og særlig uddannelsesydelse/kontanthjælp. Når man modtager særlig uddannelsesydelse eller kontanthjælp og samtidig har deltidsarbejde, modregnes indtægten krone for krone. Hvis din indtægt kommer fra et arbejde, ser vi bort fra et vist beløb - afhængigt af hvor mange timer du arbejder. Se beregningseksempel på siden Regler om kontanthjælp.

Den særlig uddannelsesydelse og kontanthjælpens betydning for andre ydelser

Boligstøtte/Boligsikring

Når du starter med at modtage kontanthjælp, kan du muligvis få ret til boligstøtte, eller få forhøjet den boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle får kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælles indtægt. Læs mere på siderne om Boligstøtte/Boligsikring eller kontakt Borgerservice og hør om reglerne.

Forældrebetaling til vuggestue, dagpleje m.m.

Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads.

Børnebidrag

Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag udover normalbidraget kan sættes ned.

Andre ydelser

Kontakt Borgerservice hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen påvirker din ret til andre sociale ydelser.

Har du høje boligudgifter?

Hvis du bevilges særlig uddannelsesydelse eller kontanthjælp, har du muligvis også ret til særlig støtte til høje boligudgifter. Du skal dog være opmærksom på, at den særlige støtte afhænger af dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift og din ægtefælle har en indtægt, har dette også en betydning. For at være berettiget til den særlige støtte, skal du desuden have boligudgifter af et vist omfang.
Du kan se mere om betingelserne samt søge støtten her.