Kommunen vurderer om du har ret til tillægget

Når du søger om personligt tillæg, afgør kommunen, afdelingen 'Borgerservice - Tillæg 65+', om du har ret til tillægget. 

'Borgerservice – Tillæg 65+' vurderer dine og din ægtefælles eller samlevers økonomiske forhold. Det vil sige, at kommunen vurderer ud fra det beløb, du har til rådighed til at leve for, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, varme, el, forsikring, tv-licens og telefonabonnement med videre.

Når du søger om personligt tillæg, skal du derfor oplyse dine og din ægtefælles eller samlevers indtægter, faste udgifter og størrelsen af jeres formue.

Vejledende rådighedsbeløb

Du kan ikke få personligt tillæg, hvis det beløb du har til rådighed at leve for kommer over grænsen for 'vejledende rådighedsbeløb'. Kommunen regner din samlede formue med, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. Friværdi i dit sommerhus indgår også i den samlede formue. 

Vejledende rådighedsbeløb i Københavns Kommune: 

  • 6.250 kroner (2018) om måneden for enlige pensionister
  • 9.850 kroner (2018) om måneden for gifte og samlevende pensionister.

'Vejledende rådighedsbeløb' betyder, at 'Borgerservice – Tillæg 65+'  vurderer alle dine økonomiske forhold. Du har altså ikke automatisk krav på et personligt tillæg, selvom du ligger under 'vejledende rådighedsbeløb.'