Hvem kan brevstemme?

Alle som har stemmeret kan brevstemme.

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme fra torsdag den 8. oktober til og med tirsdag den 1. december 2015.

Du kan brevstemme i alle kommuner i hele landet. Du skal medbringe gyldig legitimation, fx sundhedskort.

I Københavns Kommune kan du brevstemme følgende steder:

 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  Mandag-onsdag 10-17
  Torsdag 9-18
  Fredag 10-15
  Lørdag lukket
 • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  Mandag-fredag 11-18
  Lørdag 11-15
 • Borgerservice Sundby, Amager Centret, Reberbanegade 3, 2300 København S
  Mandag-onsdag 10-17
  Torsdag 9-18
  Fredag 10-15
  Lørdag lukket
 • Borgerservice Kvik - Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø
  Mandag-fredag 11-17
  Lørdag 10-14
 • Borgerservice - Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  Mandag-fredag 10-17
  Lørdag 10-15
 • Borgerservice Kvik - Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby
  Mandag-fredag 11-17
  Lørdag 11-15
 • Borgerservice Kvik - Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse
  Mandag-fredag 10-17
  Lørdag 10-14
 • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S
  Mandag-fredag 13-18
  Lørdag 10-13
 • Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj
  Mandag-torsdag 13-18
  Fredag 13-17
  Lørdag 10-14
 • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, 2200 København N
  Mandag 11-16
  Tirsdag 13-18
  Onsdag 11-16
  Torsdag 13-18
  Fredag-lørdag 11-15
 • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S
  Mandag 12-18
  Tirsdag 13-18
  Onsdag 13-18
  Torsdag 12-16
  Fredag 12-16
  Lørdag 10-14
 • Tingbjerg Bibliotek, Ruten 14, 2700 Brønshøj
  Mandag 13-16
  Tirsdag 15-18
  Onsdag 13-18
  Torsdag 15-18
  Fredag 13-16
  Lørdag 11-14

Kan jeg brevstemme i mit eget hjem?

Ja, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan du søge om at brevstemme i dit eget hjem. 

Sidste frist for at søge om at brevstemme i eget hjem er mandag den 23. november 2015 kl. 12.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som sendes til Københavns Kommune, hvis du bor i Københavns Kommune. Adressen er:

Københavns Borgerservice 
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V 

Modtager du praktisk hjælp af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller lignende, vil de kunne give dig ansøgningsskemaet. 

Brevstemmer på plejehjem, sygehuse m.v.

Du kan brevstemme i følgende institutioner og boliger:

 • Plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecenter, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger eller friplejeboliger, hvis du bor eller opholder dig på stedet
 • Sygehuse, hvis du er indlagt
 • Kriminalforsorgens arresthuse og anstalter, hvis du er indsat.

Der kan brevstemmes på et nærmere fastsat tidspunkt det enkelte sted forud for afstemningsdagen.

Hvordan brevstemmer jeg?

For at brevstemme skal du møde op på et brevstemmested. Du finder adresserne på brevstemmesteder i Københavns Kommune under: ”Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?”. 

Brevstemmematerialet består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut samt et følgebrev og en yderkuvert. 

Når du har udfyldt stemmesedlen, lægger du den i den tilhørende konvolut, som lukkes. Herefter udfylder du følgebrevet. Når du har udfyldt og underskrevet følgebrevet, skal stemmemodtageren attestere følgebrevet. Herefter lægger du følgebrev og kuvert ned i den store konvolut, som lukkes. På forsiden af yderkuverten skal du skrive navnet på din hjemmekommune. Hvis du bor i Københavns Kommune skal du skrive Københavns Borgerservice, Folkeregistret, Nyropsgade 7,1602 København V. På bagsiden af yderkuverten skriver du dit fulde navn, fødselsdato og bopæl i kommunen.

Herefter afleverer du brevstemmen til stemmemodtageren, der sørger for, at din brevstemme bliver sendt til dit valgsted på valgdagen.

Kan jeg få hjælp til at brevstemme?

Ja, hvis du ikke kan udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp enten af to stemmemodtagere eller af en personlig hjælper og en stemmemodtager. En personligt udpeget hjælper kan for eksempel være din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. 

Der skal altid medvirke to personer, hvoraf mindst én er bemyndiget af kommunen. Hvis du udpeger en personlig hjælper, skal der derfor stadig medvirke en stemmemodtager fra kommunen. 

Hvis du skal have hjælp til at udfylde brevstemmesedlen, skal du selv bede om det. Og du skal utvetydigt tilkendegive over for dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme.

Kan jeg brevstemme i udlandet?

Ja, du kan brevstemme i udlandet på følgende steder:

 • Alle vælgere kan brevstemme på danske ambassader og konsulater i udlandet
 • Udsendte ved Forsvaret kan brevstemme i Forsvaret ved en stemmemodtager udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget.
 • Alle vælgere kan brevstemme på færøske eller grønlandske folkeregistre

Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det er sundhedskort, kørekort, id-kort, pas eller lignende.

Der er ingen frist for at afgive brevstemme i udlandet, men du skal brevstemme i tilstrækkelig god tid til, at din brevstemme kan nå frem til den kommune, du bor i, inden valgdagen.