Introduktion

Det kan være, at fritidsjobberens første job er hos jer. Derfor er det vigtigt med en ordentlig introduktion. Fritidsjobberen skal føle sig velkommen og føle at han/hun er i et miljø, hvor det er ok at spørge. 

Afstem forventninger

For at undgå misforståelser og skuffelser, er det vigtigt, at der fra start sker en forventningsafstemning mellem jer og fritidsjobberen. Skitser arbejdsopgaver, forventninger til mødetid, timer, sygdom etc.

Se de regler, der gælder for fritidsjobberen

Giv et realistisk billede af arbejdspladsen

Sørg for en grundig introduktion til hele arbejdspladsen. Forbered fritidsjobberen på, hvilke udfordringer, der kan komme undervejs.

Vær specifik omkring arbejdsopgaver

Fritidsjobberen skal ikke være i tvivl om, hvad han/hun skal lave, eller hvilke opgaver, der er vigtigst. Lav evt. en ugentlig liste over arbejdsopgaver til fritidsjobberen.

Fast kontaktperson

Det er en god idé, at tilknytte en eller to kontaktpersoner til fritidsjobberen, så han/hun ikke er i tvivl om, hvem han/hun kan gå til med spørgsmål.

Samarbejde

Det kan være lærerigt for fritidsjobberen at udføre nogle opgaver i samarbejde med andre kolleger, og det giver et godt indblik i arbejdspladsens værdier og opgaver som helhed. Sæt fokus på kompetencer og potentiale frem for den unges alder.

Ros

Alle medarbejdere har brug for anerkendelse – også fritidsjobberen. Det fører til mere arbejdsglæde, motivation og dermed lyst til at yde.

Motiver til selvstændighed og ansvarlighed

Ved løbende at motivere fritidsjobberen til at handle selvstændigt, får fritidsjobberen mulighed for at udvikle sig og måske påtage sig flere ansvarsområder.

Inddrag i sociale fællesskab

Selvom fritidsjobberen ikke er på arbejdspladsen hver dag, er fritidsjobberen en del af medarbejderstaben. Sørg for, at inkludere fritidsjobberen i sociale aktiviteter som fejring af fødselsdage, sommerfest etc.

Følg op

Det kan være en god ide med en opfølgningssamtale efter den første måned. Det giver fritidsjobberen mulighed for at give og modtage feedback.