Til dig med børn

Små børn har en tendens til at proppe alt i munden - jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Samtidig er små børn særligt følsomme over for nogle af de mest almindelige stoffer, som jorden er forurenet med. Det skyldes, at børn stadig er under udvikling og har et langt liv foran sig.

De fleste hverdagsråd handler derfor om at skåne små børn mest muligt for kontakt med forurenet jord:

 - Vask hænder

 - Klip negle

 - Skift sko

 - Gør ofte rent

Ved at følge rådene minimerer du risikoen for, at dine børn indtager forurenet jord.

Gør det til en god vane altid at vaske hænder inden et måltid, efter udendørs leg og havearbejde. Brug evt. en våd engangsklud eller en vådserviet uden kemikalier til at vaske hænderne, når I er på tur. Du bør undgå vådservietter med kemiske stoffer, da de kan give børn allergi. 

Læs også "Victor vil ikke vaske hænder" for dine børn.

Skift sko

Husk, at børn ikke bare risikerer at spise jord, når de leger i haven. De risikerer også at indånde jord, som bliver opblandet i husstøv, og at spise jord, der kommer med indenfor, fx via beskidte sko.

Brug derfor ikke de samme sko udenfor og indenfor. Det er også godt, at du sørger for, at dine børn har skiftesko med i institution.

Læg ikke tæpper ved indgangsdøre, eller hvor mange mennesker færdes dagligt, da skidt hober sig op i tæpper. Læg i stedet måtter, som kan rengøres dagligt. Læg desuden skraberiste foran døre. Et andet godt råd er at undgå, at børn bruger garderober og entreer som legearealer. Det undgår du bedst, hvis du indretter hjemmet eller daginstitutionen, så børnene kan tage udendørs tøj og fodtøj af uden først at skulle passere opholdsrum.

Gør ofte rent

Sørg for at feje, støvsuge og vaske ofte. Både gulve og møbler skal holdes rene.

 

Råd om dyrkning og spisning af frugt og grønt

Dyrk altid grøntsager i ren jord, hvis små børn er med til at dyrke dem. Så undgår du, at børnene propper forurenet jord i munden.
Du kan evt. bygge højbede med ren jord eller bruge plantekasser og -sække. Højbede er nærmest små indrammede køkkenhaver, hvor du selv bestemmer størrelse, højde, form og materiale. Du kan fx lave højbede af træ, betonsten, granit eller brosten. Det er desuden en god idé at dække jorden mellem højbedene med græs, fliser eller grus.

Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

 - Dæk bar jord i bedene
 - Rengør frugt og grøntsager
 - Skræl rodfrugter inden spisning
 - Husk hygiejne ved havearbejde

Når du har gravet, sået eller plantet, er det en god idé at dække bedene med barkflis, halm eller lignende. Barkflis kan du også dække jorden under buske med. Sørg for, at børn ikke leger, graver eller spiser i køkkenhaven.

Rengør frugt og grøntsager

Vask, og rengør grøntsagerne grundigt inden tilberedning eller spisning. Skyl og rengør også bær og frugter fra træer grundigt, før du spiser eller serverer dem. Spis ikke bær, der er tilsmudsede med jord ved plukningen eller sidder tæt ved jorden, og sidst men ikke mindst: Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord, da de dyrkes tæt på jorden og er svære at rense.

Husk handsker og at få vasket hænder

Det er en god idé at bruge havehandsker, når du arbejder med lettere forurenet jord. Uanset om du har brugt handsker eller ej, er det også altid en god idé at vaske hænder efter havearbejde. Og at skifte sko.

Vores anbefalinger stammer fra resultaterne af en undersøgelse, hvor vi sammen med Miljøstyrelsen har undersøgt optagelsen af metaller og PAH-forbindelser i grøntsager og frugt, som er dyrket i lettere forurenet jord. Undersøgelsen har titlen ”Optagelse af metaller og PAH-forbindelser i grøntsager og frugt”, miljøprojekt nr. 571 2000, Miljøstyrelsen. Download rapporten fra Miljøstyrelsens hjemmesiden.

Læs også om storbyhaver i København

Indretning af have og legeplads

Hvis du har have, og der færdes børn, bør du tildække bar jord.

Der er mange måder, du kan dække jorden på. Du kan dække jorden med sand, grus eller barkflis. Træbelægninger og klinker er en anden mulighed. Eller du kan dække jorden med græs. Undgå ”bare pletter” – udtynd bl.a. større træer, der skygger på græsset.

Fliser og asfalt giver også en effektiv beskyttelse mod direkte kontakt med jorden. Samtidig har asfalt den fordel, at større børn kan bruge den til rulleskøjtebane eller hinkeruder. Endelig kan du afskærme jord omkring større træers rødder med grus, flade afrundede sten eller runde bænke omkring træstammen.

Læs mere om storbyhaver

Læg fast bund i sandkassen

Uanset om det er en legeplads i din have, i jeres fælles gård eller i daginstitutionen, er det de voksnes opgave at sikre legeredskaberne. Det er vigtigt, at der er fast bund i sandkasser, så børn ikke kan grave sig ned i lettere forurenet jord. Du kan fx lægge en bund af fliser. Et andet godt råd er at lægge underlag under gynger og andre legeredskaber, som står direkte på jorden,  fx vasket sand, perlesand, grovsand eller barkflis.

Udskift gamle sveller, telefonmaster eller lignende i jeres have eller på jeres legeplads. Nye uimprægnerede sveller af bøg eller elm er et godt alternativ. Du kan også vælge at tildække gamle sveller, telefonmaster eller lignende i jeres have eller på jeres legeplads med brædder.

Ændring af legeplads

Hvis legepladsen i daginstitutionen eller i gårdanlægget skal ændres, er der nogle regler, der skal følges.

For alle legepladser er det et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet på det område, der er omfattet af jordarbejdet. Det vil i praksis sige, at jorden på området skal udskiftes med ren jord, med mindre jorden tidligere er blevet udskiftet, og at I har dokumentation for, at jorden er udskiftet. Alternativet er, at du sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende

Hvis grunden er kortlagt skal du have tilladelse fra Center for Miljøbeskyttelse inden arbejdet sættes i gang. Se om grunden er kortlagt.

Flytning af jord skal anmeldes

Du har pligt til at anmelde flytning af jord til Center for Miljøbeskyttelse. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.

Når du skal anmelde flytning af jorden skal du anmelde jordflytningen via Jordweb på www.jordweb.dk