GIS-konsulenter til Enheden Bydata

Vi skal bruge de to bedste GIS-konsulenter til at arbejde med Byens Data.

Enheden Bydata skal bruge to motiverede og kvalificerede medarbejdere, der vil medvirke til at:

 • styrke Københavns Kommunes drift og udvikling gennem brug af data
 • etablere et tæt samspil med kommunens forvaltninger omkring brugen af data
 • styrke vores arbejde med analyser og databehandling
 • indgå i et stærkt og engageret fællesskab, der er fast besluttet på at gøre en forskel

Opgaven
I kommer til at indgå i vores kontinuerlige arbejde i Bydata med at udvikle vores infrastruktur, så vi kan levere sikker drift, og herved et solidt fundament til at understøtte forretningen. Dette indebærer arbejde med modtagelse af data og sørge for, at de bringes i anvendelse på vores dataportal og kort, samt sikre at der etableres et flow, hvor data samt metadata løbende opdateres.

I vil også komme til at arbejde med at udarbejde analyser og dermed udnytte det fulde potentiale i vores datakilder og platforme, og på den måde bringe nyeste viden og muligheder i spil til at styrke vores arbejde. Dette skal danne grundlaget for og styrke forvaltningens arbejde med data, hvorfor I også vil få en tæt kontakt til forvaltningerne og derved være med til at skabe kontakter og identificere, synliggøre og formidle, hvordan øget brug af kort og data kan bidrage til deres opgaveløsning.

Kort sagt så kommer I til at indgå i arbejdet med at:

 • sikre, at vores tekniske og datamæssige infrastruktur fortsat udvikles, så vi kan levere et sikkert og solidt fundament for fagsystemer, selvbetjeningsløsninger og forretningen i almindelighed
 • jagte, modtage og behandle data
 • identificere, synliggøre og formidle, hvordan øget brug af kort og data kan bidrage til opgaveløsning
 • sikre governance og ejerskab til data, herunder metadata
 • understøtte, at data bringes i anvendelse på vores dataportal og kort
 • lave analyser og visualiseringer i relation til forvaltningernes arbejde
 • bringe nyeste viden og muligheder i spil for at styrke en effektiv og sikker anvendelse af data
 • udnytte det fulde potentiale i datakilder og platforme

Om dig
Vi har behov for to forskellige specialistprofiler:
Den ene vil typisk være nyuddannet fra en relevant længerevarende uddannelse med en skarp datamæssig profil og gerne geofaglige kompetencer.
Den anden vil have 2-3 års praktisk erfaring fra arbejde inden for data, GIS og lignende, og gerne med projektledererfaring.

Vi forventer kendskab til, og gerne erfaring med, flere af følgende teknologier:

 • GIS-værktøjer (fx ArcGIS, MapInfo, QGIS)
 • Højdemodel og 3D
 • Webgis (fx SpatalSuite, Leaflet, Openlayers, CKAN)
 • Scripting (fx SQL, HTML, Javascript, Python)
 • Dataformater (fx XML, json, CSV)

Vi forventer at du:

 • kan arbejde analytisk og selvstændigt
 • har fokus på kommunikation og kvalitet i din opgaveløsning
 • kan lide at løse opgaver sammen med andre mennesker
 • vil være med til at eksponere os og få vores projekter i mål

Hvem er vi?
Enheden Bydata er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi er i dag 17 medarbejdere med en varieret aldersmæssig og uddannelsesmæssig baggrund.

Vores opgaver omfatter blandt andet at

 • samle byens data og stille dem til rådighed for borgere, virksomheder og forvaltningen for at forbedre opgaveløsning og beslutningsgrundlag
 • udvikle og vedligeholde kommunens tekniske grundkort, digitale oversigtskort og 3D-bymodel
 • udstille data via Københavnerkortet http://kbhkort.kk.dk/ og Open Data portalen http://data.kk.dk
 • rådgive og udføre GIS-relaterede opgaver for andre centre og forvaltninger

Notat
Vi er en enhed i rivende udvikling, der har et godt fagligt miljø, hvor vi altid hjælper hinanden, og hvor vi kan lide at have det sjovt.

Ansættelsesvilkår
Du får en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer inkl. frokostpause.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelse snarest muligt.

Spørgsmål?
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte enhedschef Steffen Svinth Thommesen på 2112 3127.
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltning på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 18. juni 2017
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater den 22. og 23. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.