Genudbud af Ungevejledningssystem

Offentliggjort:
22.06.2016
Frist:
25.07.2016, Kl. 00.00
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et standard Ungevejledningssystem til Københavns Kommunes UU center (UUkbh).

Leverancen omfatter etablering, vedligeholdelse, uddannelse, drift, teknisk support samt anvendelsessupport.

Standardsystem
Københavns Kommune (KK) ønsker et administrativt it-system, som i sine grundlæggende egenskaber er et standardsystem indenfor Ungevejledningsområdet, men også et standardsystem som har nødvendige tilpasninger ift. Ungdommens Uddannelses vejledning i København (UUkbh).

UUkbh's organisering, ansvars-  og opgaveområder sætter særlige krav til it-understøttelse jf. Bilag 2 - Kravspecifikation, som ønskes opfyldt i Leverandørens tilbudte system.

Standard systemet skal understøtte UUkbh's opgaver med vejledning af unge indenfor såvel Ungevejlednings-, EGU- , STU- og Praktikformidlingsområdet og systemets it-understøttelse for disse områder, skal funktionelt og datamæssigt, være samlet og integreret i et og samme system. 

UUkbh’s opgaver omfatter blandt andet registrering, styring og dokumentation af de unges vejledningsaktiviteter.

Systemet skal, udover at omfatte en fuld integreret praktikformidlingsfunktionalitet, være integreret med UUkbh's nuværende Brobygningssystem fra virksomheden UNO-IT.

Brugere
Standard systemet skal primært anvendes af Vejledere ansat i UUkbh, men også af udvalgte Vejledere ansat i KK's Ungdomsskole.

Udvalgte administrative medarbejdere ansat i KK's Børne- og Ungdomsforvaltning med ansvars- og opgavetilknytning til UUkbh skal ligeledes anvende systemet, ikke som egentlige Vejledere, men med mulighed for at udføre tilsyn, opfølgning og almindelig forespørgsel i systemet.

UUkbh har samarbejde med andre forvaltninger (især Beskæftigelsesforvaltningens jobcentre samt Socialforvaltningens centre for social rådgivning) og skal kunne dele oplysninger om de unge med disse. Medarbejdere herfra skal have mulighed for at anvende systemet, ikke som vejledere, men med mulighed for at forespørge på udvalgte informationer om den unge samt have mulighed for at registrere informationer, som skal kommunikeres fra disse forvaltninger til Vejlederne.

Øvrige brugere af systemet er de unge selv samt deres forældre. De unge og deres forældre skal kunne anvende systemet til at aflæse informationer, finde den unges vejleder samt have mulighed for at registrere informationer i systemet og derved indsende oplysninger til Vejlederne.

Partnerskab
Københavns Kommune (KK) ønsker en aftale med en leverandør som kan indgå i et samarbejdende "partnerskab" med Københavns Kommune (KK). Et partnerskab, hvor Leverandøren, sammen med KK, har lyst og vilje til, ikke kun, at videreudvikle og tilpasse sit standardsystem indenfor det faglige Vejledningsområde herunder de lovgivnings- og myndighedsmæssige rammer, men også har lyst og vilje til at udvikle og tilpasse systemet, så det understøtter KK's forretningsmæssige behov.

KK's forretningsmæssige behov kan favne bredt indenfor såvel Ungevejlednings-, EGU- , STU- og Praktikformidlingsområdet og dækker blandt andet, at manuelle forretningsgange, hvori indgår såvel interne som eksterne interessenter, kan omlægges til elektroniske forretningsgange og it-understøttes i leverandørens tilbudte system.

Ordregiver har valgt at anvende udbudssystemet Mercell Sourcing Service til gennemførslen af udbudsprocessen. Tilbudsgiver skal være licenshaver hos Mercell Danmark A/S for at kunne deltage i udbuddet, hvilket kan ske uden omkostninger, hvorefter tilbudsgiver vil modtage login oplysninger og have gratis adgang til udbuddet.

Tilbudsgiver har adgang til udbuddet via: http://permalink.mercell.com/59648327.aspx           

Spørgsmål vedrørende Mercell kan sendes til support.dk@mercell.com