Genudbud af Digitalt Livredningssystem

Offentliggjort:
12.08.2020
Frist:
14.09.2020, kl. 12.00
Genudbud af Digitalt Livredningssystem

Det digitale livredningssystem skal som udgangspunkt anvendes i svømmehallerne Valby Vandkulturhus og Øbro Hallen med henblik på at understøtte livredderens arbejde i størst muligt omfang. Der er her tale om store svømmeanlæg, med forskellige bassintyper og brugergrupper.   Nærværende udbud henvender sig således til disse to anlæg og med Option på yderligere én svømmehal, Bellahøj Svømmestation.   Plantegninger af de pågældende anlæg findes i bilag. Københavns Kommunes svømmehaller bliver flittigt brugt, og der er fokus på, at den normale drift af anlæggene bliver berørt så lidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at det digitale livredningssystem kan implementeres hurtigt, ikke kræver omfattende vedligeholdelse og support samt at anvendelse af systemet ikke påvirker livreddernes daglige arbejde negativt. Svømmeanlæggene er offentligt tilgængelige og benyttes af børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at det digitale livredningssystem altid er fuldt funtionelt og skaber en tryg og god oplevelse for svømmehallernes gæster og ansatte.