Midlertidig genhusning

Hvis du er lejer i en privat udlejningsejendom, der modtager byfornyelsesstøtte har du mulighed for at blive genhuset midlertidigt, hvis din lejlighed bliver ubeboelig i en periode på grund af etablering af wc/baderum.

Hvis du er andelshaver eller ejer af en ejerlejlighed og ikke har toilet i din lejlighed, har du mulighed for at blive genhuset midlertidigt, hvis din lejlighed bliver ubeboelig i en periode på grund af etablering af wc/baderum.

Læs mere i denne folder om genhusning i private udlejningsejendomme 
Læs mere i denne folder om genhusning i andels- og ejerforeningsejendomme 

Permanent genhusning

Hvis du er lejer i en privat udlejningsejendom, der modtager byfornyelsesstøtte har du mulighed for at blive genhuset permanent, hvis din ejendom skal rives ned, din lejlighed skal lægges sammen med en anden lejlighed, eller hvis ombygningen af din ejendom er længerevarende, typisk længere end et år. Du har også ret til permanent genhusning, hvis huslejen for din lejlighed stiger betydeligt efter bygningsfornyelsesarbejdet. En betydelig lejeforhøjelse udgør i 2016 niveau i alt 192 kr. pr. m2.

Advokatfirmaet Isaksen og Nomanni foretager genhusninger på Københavns Kommunes vegne med udgangspunkt i dine ønsker om blandt andet lejlighedens størrelse og beliggenhed.

Hvis du selv kan finde en passende genhusningslejlighed, kan udgifterne til den dækkes af Københavns Kommune mod dokumentation.

Læs mere om i denne folder om genhusning i private udlejningsejendomme.

Anvisningsordning i forbindelse med byfornyelse og kondemnering

Når der i forbindelse med byfornyelse i Københavns Kommune er behov for genhusning (midlertidig eller permanent) af beboere, er det nødvendigt med ejendomme, der stiller boliger til rådighed. Dette sker primært gennem anvisningsordningen.

Anvisningsordningen omfatter alle private udlejningsejendomme med mindst seks beboelseslejligheder, og gælder i de fleste områder af kommunen. Derudover gælder den for alle almene boligorganisationer i kommunen. I private udlejningsejendomme skal hver tredje ledige bolig anvises til genhusning.

Den praktiske administration af ordningen foregår i samarbejde med kommunens genhusningsrådgiver, således at de boliger, der stilles til rådighed for kommunen, øremærkes til genhusning (midlertidig og permanent) i forbindelse med byfornyelsen samt i de situationer, hvor beboere skal genhuses som følge af en beslutning om kondemnering af deres bolig.

Det er ikke alle lejligheder, der stilles til rådighed for anvisningsordningen, der vil blive brugt til genhusning. Hvis der ikke er behov for den anviste bolig, kan den udlejes af ejer. Begrundelsen herfor er, at det ved genhusning tilstræbes, at beboere genhuses i nærheden af deres hidtidige bolig, med mindre det af praktiske årsager ikke er muligt, eller de af eget ønske gerne vil flytte et andet sted hen. Beboerne har desuden selv mulighed for at finde en passende bolig i eller uden for København.

For de ejendomme der modtager byfornyelsesstøtte, kan kommunen bestemme, at indtil hver 4. ledige lejlighed kan anvendes til påtrængende boligsociale problemer. Denne anvisningsret gælder i indtil 5 år efter modtagelsen af støtte.

Spørgsmål vedr. anvisningsordningen skal rettes til Byens Fysik, Område- og Byfornyelse, bygningsfornyelse@tmf.kk.dk / tlf. 33 66 33 66.