Hvis jeg modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelsesydelse?

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller særlig uddannelsesydelse den 1. januar 2014, gælder reglen om gensidig forsørgelsespligt for samlevende ikke for dig. Reglen om, at samlevende skal forsørge hinanden, gælder kun hvis du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Supplerende hjælp - indsendelse af lønsedler

Hvis din samlever tjener over 32.500 kr. om måneden, er det kun nødvendigt at indsende hans/hendes lønseddel til os en gang i år. Så beregner vi  din kontanthjælp/uddannelseshjælp ud fra den lønseddel resten af året. Du vil resten af 2014 have ret til ½ kontanthjælp/uddannelseshjælp af det ydelsesniveau, du hører under. Det betyder også, at du er sikker på at få udbetalt hele den kontanthjælp/uddannelseshjælp, du har ret til, hurtigst muligt.

Betydningen af formue når du er samlevende?

Når man er samlevende vil det også få betydning for retten til kontant- eller uddannelseshjælp, når ens samlever har formue.

 

Kommunen kan se bort fra formue for samlevende på tilsammen 20.000 kr.. Har man formue udover det, vil man ikke have ret til kontant- eller uddannelseshjælp. 

Reglerne om formue, når man er samlevende, har halv virkning i 2014. Det betyder, at har din samlever formue udover 20.000 kr. kan du ikke miste retten til den fulde ydelse, men max. blive nedsat til halvdelen af den ydelse du har ret til i 2014.

Hvad hvis vi flytter fra hinanden inden 2014?

I vil kun blive ramt af de nye regler for samlevende, hvis I bor sammen efter 1. januar 2014 og ellers opfylder de øvrige kriterier.

Hvad betyder gensidig forsørgelsespligt?

Samlevende vil fra 2014 være omfattet af gensidig forsørgelsespligt – ligesom ægtefæller er det i dag. Gensidig forsørgelsespligt betyder, at du kun kan få hjælp, hvis du og din samlever samlet set ikke kan forsørge jer selv. 

I videoen nedenunder kan du se mere om hvad begrebet "gensidig forsørgelsespligt" betyder.