Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt praktiserende læge

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor.
Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos den alment praktiserende læge eller speciallæge.

Du kan gratis få behandling, råd og vejledning hos den praktiserende læge. Behandling hos speciallæge er også gratis, men det er den praktiserende læge, der afgør, om der er behov for speciallægeundersøgelse og -behandling, som kræver henvisning fra egen læge.

 

Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge.

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor.
Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som praktiserer efter overenskomst med sygesikringen).

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen. Du kan derefter få tilskuddet tilbage fra kommunen.

I dette tilfælde skal  du sende den originale regning med cpr-nummer til:

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Att.; Gruppe 2 regninger
Nyropsgade 1
1602 København V. 

eller aflevere dem personligt til Københavns Borgerservice Nyropsgade 

De penge, du får tilbage, vil sat ind på din NemKonto.

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen. Behandling hos fodterapeut, psykolog og kiropraktor sker til honorar aftalt med sygesikringen.

Hvis du skal have penge tilbage fra gruppe 2-regninger

Du kan få betalt sygesikringens tilskud tilbage, hvis du har været til en læge uden for den offentlige sygesikring.

Læs mere om hvordan du får penge tilbage fra gruppe 2-regninger

Hvis du ikke har betalingskort eller NemID

Du kan overføre beløbet på 200 kroner (2018) via Netbank til kontonummer: 0216 4069177506 (Danske Bank). I meddelelsesfeltet skal du huske at skrive dit cpr-nummer, 'gruppeskift' og lægens ydernummer eller navn og adresse, hvis skiftet er til gruppe 1.

Hvis du ikke har NemID skal du kontakte Københavns Borgerservice. Husk at tage gyldig legitimation med, fx pas eller kørekort af kreditkort-typen.