Vigtige frister

Det er vigtigt, at du overholder de frister, der fremgår af de beskeder du modtager i din digitale postkasse. Fx frister for indgivelse af ansøgning om sygedagpenge og oplysningsskema. Modtager vi det for sent, kan det have betydning for retten til sygedagpenge.

Ydelsesservice skal have modtaget:

  • Ansøgning om sygedagpenge – senest otte dage efter det er afsendt til din digitale postkasse
  • Oplysningsskema – senest otte dage efter det er afsendt til din digitale postkasse
  • Blanket NR 004 hvis du er vikar, freelancer, løsarbejder, nyuddannet eller ved sygefravær på første ledighedsdag, - senest en uge efter første fraværsdag.

Breve du modtager

I forbindelse med din sygemelding modtager du forskellige breve i din digitale postkasse. Nogle af brevene sendes automatisk fra NemRefusion, når din a-kasse har indberettet dit sygefravær.

  • Underretningsbrev
  • Oplysningsskema, hvis du fortsat er sygemeldt, når din a-kasse indberetter fraværet
  • Ansøgning om sygedagpenge

Det fremgår af de forskellige breve, hvordan du skal forholde dig med hensyn til tidsfrister for svar.

Hvis du flytter

Hvis du flytter og har orienteret Folkeregistret, modtager Ydelsesservice automatisk besked om din flytning.