Min ret til indsigt i registrerede oplysninger

Du kan til enhver tid henvende dig til os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.

Hvilke oplysninger indsamler og behandler nævnene?

Oplysningerne anvendes i forbindelse med vores behandling af sagen. Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger:

  • navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse
  • cpr-nummer
  • BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden

Vi indhenter endvidere ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger.

Hvilke personer behandler nævnene oplysninger om?

Vi modtager og behandler oplysninger om følgende personer:

  • lejere, der indbringer en sag eller er modpart i en sag
  • udlejere, der indbringer en sag eller er modpart i en sag
  • advokater, administratorer eller andre, der repræsenterer lejere eller udlejere

Fejl i registrerede oplysninger

Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysninger om dig, eller at oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive rettet, så afgørelser kan træffes på et korrekt grundlag.

De personer, som nævnene har behandlet personoplysninger om, har ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles samt ret til at kræve berigtigelse af de oplysninger, der er urigtige eller vildledende eller på anden måde behandlet i strid med lovgivningen.

Jobsøgning i nævnene

Når du sender en jobansøgning til nævnene, vil dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr-nummer blive registreret i vores it-system.

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil et ansættelsesudvalg gennemgå alle ansøgningerne. Når ansøgningernes læses, vurderes ansøgernes konkrete kvalifikationer i forhold til stillingen, og ansættelsesudvalget beslutter, hvem der skal indkaldes til samtale. Vores mål er at besætte stillingen med den ansøger, som er bedst kvalificeret. For de ansøgere, som vi finder bedst kvalificerede, kan vi indhente oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, hvis ansøgerne giver samtykke til det. Når stillingen er besat, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere.

For indsigt og berigtigelse af de registrerede oplysninger henvises til det ovenfor anførte.