Hvordan vurderes min ansøgning?

Når du søger om en bolig, bliver din ansøgning vurderet i forhold til dine samlede ressourcer og kommunens mulighed for at hjælpe dig i din nuværende bolig. 

Lokalområdekontoret vurderer også sammen med dig, om et boligtilbud kan forbedre din samlede livssituation, f.eks. ved at sikre dig bedre hjælp, give dig bedre rammer for socialt samvær eller gøre dig mere selvhjulpen.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får en afgørelse senest 10 hverdage efter, at lokalområdekontoret har modtaget din ansøgning. Hvis du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Lokalområdekontoret kan give dig informationer om ventetider.

Når du udfylder ansøgningen, skal du

  • Give tre ønsker om bolig ud fra bydel, bebyggelse eller institution.
  • Give en begrundelse for ansøgningen.
  • Oplyse dit CPR-nummer.
  • Oplyse, hvilken læge du har.
  • Oplyse, om du bruger hjælpemidler.
  • Oplyse, hvilket lokalområdekontor, du er tilknyttet.