Gælder gebyret også for de faciliteter, vi allerede er tildelt?

Gebyret gælder også allerede tildelte tider på idrætsfaciliteter både indendørs- og udendørs.

Alle idrætsfaciliteter, der benyttes efter d. 1. juli 2016 er omfattet af gebyret.

Hvad med de tider vi har fra januar til juni 2016?

Der opkræves ikke gebyr for perioden 1. januar til 30. juni 2016.

Hvor ofte opkræves der gebyr?

Gebyret er et årligt gebyr og gælder for kalenderåret.

Skal vi betale, når vi sender forespørgsler i interbook?

Gebyret opkræves først, når en forening/forbund har fået tildelt en tid.

Opkræves der gebyr for de tider, vi søger i ansøgningsrunden 1. februar 2016?

Ja. Der skal betales gebyr for idrætsfaciliteter, der tildeles i den kommende ansøgningsrunde for indendørsfaciliteter 2016-18.

Gælder gebyret for resttider?

Gebyret gælder også for tider søgt og tildelt som resttider.

Skal vi betale gebyr for alle de faciliteter, vi benytter?

Gebyret er uafhængigt af hvor mange tider og/eller idrætsfaciliteter foreningen benytter. Der skal kun betales gebyr én gang årligt pr. medlem.

Det er kun idrætsfaciliteter, der er omfattet af gebyret.

Nederst på denne side findes en PDF med en komplet liste over alle lokaler, der er omfattet af gebyr.

Hvem bestemmer gebyrets størrelse?

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til gebyrets størrelse.

Gebyrets størrelse for 2016 er pr. februar 2016 fastsat til 75 kr. pr. år. pr. medlem, der benytter sig af idrætsfaciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Hvis ét medlem spiller på forskellige hold i foreningen, skal vi så betale gebyr for hvert hold?

Nej, gebyret skal kun betales én gang årligt for hvert af voksenforeningers medlemmer på 25 år eller derover, ,der benytter idrætsfaciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Vi bruger ikke idrætsfaciliteter, gælder gebyret også for os?

Nej, gebyret gælder kun for foreninger med tider i idrætsfaciliteter. Det er faciliteten der afgør om foreningen pålægges gebyr. På interbook kan I under hvert lokale se om dette er omfattet af gebyr.

Nederst på denne side findes en PDF med en komplet liste over alle lokaler, der er omfattet af gebyr.

Vores forening dyrker ikke sport eller idræt, skal vi også betale gebyr?

Det kommer an på om I bruger en facilitet, der betegnes som en idrætsfacilitet. Hvis I f.eks. har aktiviteter i en gymnastiksal, så er jeres medlemmer på 25 år og derover omfattet af gebyret.

Hvis I har aktiviteter i et hjemkundskabslokale er jeres medlemmer ikke omfattet af gebyr. 

Jeg er ved at ansøge og er ikke sikker på det korrekte antal voksne deltagere endnu - hvad gør jeg?

Der kommer til at være en separat indtastning af deltagere i idrætsfaciliteter, inden gebyret opkræves.

Der sendes en mail med et link til et indberetningsskema.

Hvordan ved kommunen, hvor mange voksne medlemmer vi har?

Der vil, efter den endelige fordeling for sæson 2016-18, blive bedt om, at foreninger indtaster medlemstal fordelt på aldersgrupper. Hvis mere end 60 % af foreningens medlemmer er 25 år eller derover, vil foreningen blive opkrævet gebyr for medlemmer på 25 år og derover, der benytter idrætsfaciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Der bliver en seperat indberetning af foreningsmedlemmer, under 25 år og på 25 år eller derover.  Der bliver sendt en mail til foreningen med et link, når jeres forening skal taste indberetningen.

Vi har lokaler, men har ikke fået en mail med et link til indberetning?

Vi udsender mails med link i etaper, så hvis I endnu ikke har modtaget en mail vil den komme i næste etape.

Hvornår skal vi betale gebyr?

Foreninger i  idrætsfaciliteter vil blive bedt om at indberette medlemstal via et link, som fremsendes direkte til foreningen. Først efter tallene er indtastet bliver der sendt en gebryropkrævning.

Skal vi betale gebyr, hvis vi afmelder vores tider?

Hvis I inden 1. juli afmelder alle jeres tider, skal I ikke betale.

Hvis I benytter jer af tider efter d. 1. juli 2016, også selvom det blot er en enkelt tid, så skal der betales gebyr.

Skal voksenforeninger med tider inden kl. 16 også betale gebyr?

Ja.

Alle voksenforeninger med en eller flere bookinger i idrætsfaciliteter er omfattet af gebyret.

Der betales 75 kr. én gang pr. medlem over 25 år, der benytter idrætsfaciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Hvad med turneringer arrangeret af forbund, skal der også betales gebyr i den forbindelse?

Ja. Reglerne for forbund er præcis de samme som for foreninger. 

 

Hvis vi er tildelt tider på en bane i en park, skal vi så også betale gebyr?

Ja, gebyret gælder for alle idrætsfaciliteter, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Således gælder gebyret også parkbaner, såfremt disse er stillet til rådighed af kommunen og tildelt foreningen.

 

Hvordan finder vi ud af om et lokale er omfattet af gebyr?

På interbook kan I under beskrivelsen af lokalet se om det er omfattet af gebyr, beskrivelsen af lokalet kan findes ved at trykke på det lille "i" som står ud for lokalenavnet.

Nederst på denne side findes en PDF med en komplet liste over alle lokaler, der er omfattet af gebyr.

Alle vores medlemmer er over 60 år, er der en rabat for os?

Nej, gebyret er ens for alle foreninger, der defineres som voksenforeninger, dvs. 60 % af medlemmerne er 25 år og derover.

Hvordan ved vi om vores forening er en voksenforening?

Hvis andelen af medlemmer på 25 år og derover udgør 60 % eller mere af foreningens samlede antal medlemmer, skal der betales gebyr for hvert medlem på 25 år eller derover, som anvender idrætsfaciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Hvad betegnes som en idrætsfacilitet?

Det vil altid kunne ses i interbook, hvilke lokaler, der er omfattet.

Søg lokalet frem f.eks. under anlægsregister, ved at trykke på det lille i til venstre for lokalenavnet, kan du i den oplysningstekst, der kommer frem, se om lokalet er omfattet af gebyr.

Nederst på denne side findes en PDF med en komplet liste over alle lokaler, der er omfattet af gebyr.

Vi har problemer med at indberette medlemstal

Send en mail til booking@kff.kk.dk så kan vi undersøge sagen.