Gadeplansmedarbejder til Socialforvaltningens Bolig- og Beskæftigelsesenhed i Borgercenter Voksne

Vil du være med til at skabe tryghed i Københavns byrum? Så er vi på udkig efter dig.

Vi søger en gadeplansmedarbejder, der kan indgå som den tredje medarbejder i vores engagerede gadeplansgruppe.

Om gadeplansindsatsen
Gadeplansindsatsen er en bydækkende indsats, som har til formål at skabe tryghed i Københavns by- og boligområder. Målgruppen er drikkegrupper på de offentlige pladser centralt i bybilledet i København og de berørte interessenter omkring dem – fx naboer, erhvervsdrivende, institutioner m.fl.
Indsatsen er dialogbaseret og har til formål at skabe tryghed og forbygge problematikker mellem drikkegruppen og lokalområdet for at skabe plads til, at alle kan være en del af bybilledet.
Ambitionen er at danne et bredt samarbejde mellem drikkegrupperingerne, omgivelserne og andre relevante interessenter i lokalområdet. Dette gøres ved at vidensdele, konflikthåndtere og om nødvendigt mægle mellem de berørte parter.

Som gadeplansmedarbejder skal du arbejde med følgende opgaver

 • Samarbejde med mange forskellige aktører; bl.a. Socialforvaltningens øvrige enheder, lokaludvalg, Teknik- og Miljøforvaltningen, områdefornyelser, politi, almene boligselskaber, ngo’er m.fl.
 • Skabe relationer til de forskellige drikkegrupper i byrummet ved at være til stede, observere og formidle for derved at opnå tillid og give dem mulighed for at blive hørt og inkluderet i lokalområdet.
 • Arbejde gruppeorienteret, men hvis nødvendigt kan vi brobygge til andre kommunale tilbud.
 • Dokumentere indsatsen løbende.
 • Afholde oplæg, vidensdele og udarbejde diverse materialer.
 • Deltage i diverse møder – netværksmøder, borgermøder m.m.

Vi søger
Den rette medarbejder til denne funktion skal have erfaring inden for det sociale arbejde med udsatte voksne – gerne med kendskab til misbrugsområdet og/eller det boligsociale område. Det er et krav, at du har en socialfaglig mellemlang videregående uddannelse som fx pædagog eller socialrådgiver/socialformidler.

Du skal have særdeles gode samarbejdsevner og være reflekterende som person, da du vil komme i kontakt med mange forskellige aktører under forskellige forhold. Vi forventer, at du er kreativ og hurtigt kan omstille dig til forskellige måder at løse opgaver på. Derudover forventer vi, at du kan fungere i en gruppe i et til tider tæt samarbejde med dine kolleger og kan tilrettelægge din egen arbejdsdag. Du skal have gode kommunikationsevner og erfaring med skriftlig dokumentation.

Hvem er vi
Bolig- og Beskæftigelsesenheden er en bydækkende enhed i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Borgercenter Voksnes målgruppe er udsatte og psykisk syge borgere, og målet er at støtte borgerne i at være en del af samfundet, på egne og samfundets betingelser.

I Bolig- og Beskæftigelsesenheden er vi 110 medarbejdere, der arbejder med forskellige indsatser inden for bolig og beskæftigelse. Bolig- og Beskæftigelsesenheden er fysisk placeret i København NV og på Amager, og gadeplansgruppen har base i København NV.

Vi tilbyder

 • Engagerede og kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er i fokus
 • Et spændende og afvekslende job
 • Diverse faglige møder
 • Frugtordning

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdstiden er på hverdage og som udgangspunkt 37 timer ugentligt, men særlige ønsker om nedsat tid ned til 32 timer om ugen imødekommes.

Stillingen er til besættelse snarest.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inger Riis Laursen på 2063 4435 eller gadeplansmedarbejder Christina Gleerup på 2365 1938.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 19. juni 2017
Der afholdes ansættelsessamtaler 5. juli 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.