Fysioterapeut til Sundhedshus Amager

Vi søger en fysioterapeut pr. 1. juli eller snarest muligt til fast stilling på 37 timer ugentligt.

Sundhedshus Amager er et af Københavns Kommunes fem sundhedshuse. Vi varetager genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme til borgere i alle aldre, hvoraf den største del udgøres af borgere over 65 år, oftest med komplekse, geriatriske problemstillinger. Vi løser opgaverne på mange forskellige adresser: I selve sundhedshuset, på en døgnrehabiliteringsafdeling, på fire plejehjem, i en udrednings- og rehabiliteringsenhed og i et kontinensteam. Vi er omkring 47 ansatte: 35 fysio- og ergoterapeuter, to kliniske diætister, to sygeplejersker, fire teknisk/administrative medarbejdere.

Denne stilling er i selve sundhedshuset, hvor dine opgaver består af undersøgelse, test, vurderinger og målsætning med borgeren. Dit blik skal være hele vejen rundt om funktionstab, ressourcer og det levede liv. Du skal have overblik over forløbet, hvor du styrer efter borgerens egne mål og videre færd, når forløbet ser slut.. Træningen foregår primært som holdtræning inde – og ude når det er muligt. Du vil også have forløb hjemme hos borgeren og i dennes nærmiljø når det er det mest hensigtsmæssige i f.t. borgerens mål. Du skal have en kreativ tilgang til træning, hvor du skal gøre den meningsfuld og oplevelsesorienteret som en forudsætning for at understøtte en forandring i borgerens liv.

Borgeren kommer med en mangfoldighed af problemstillinger, primært inden for geriatri og sekundært ortopædkirurgi. Du skal have fagligt ståsted indenfor geriatri og gerontologi og interesse for ”de gamles” liv og levned, og du har en ressourceorienteret tilgang til borgeren, som bunder i respekt og solidaritet. Du skal efterspørge tværfaglighed og selv byde dig til, når det er relevant. Du skal evne at fastholde overblik og fremdrift i forløb præget af høj kompleksitet – og du skal i det hele taget trives på en arbejdsplads med et højt aktivitets- og udviklingsniveau.

Vi tilbyder dig en dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor samarbejde og fælles koordinering og ansvar for opgaverne er i højsæde. Vi sætter faglig og organisatorisk udvikling højt, har fokus på at udvikle arbejdsmiljøet og vi sætter pris på gode kollegiale relationer.

Interesseret?
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til teamleder Søren Jensen på 2934 5866 eller tillidsrepræsentant Mikkel Friis Boesen Madsen på 3530 2070.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juli 2017.
Vi afholder ansættelsessamtaler mellem mandag den 19. og onsdag den 21. juni.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.