Fysioterapeut til Specialfysioterapien

Specialfysioterapien søger fysioterapeut på 35 timer fra den 1. juli 2017.

Specialfysioterapien er et tilbud til alle voksne udviklingshæmmede borgere i hele Københavns Kommune og ligger på Fussingsvej på Amager.  

Vi arbejder primært med individuelle behandlinger og træning af borgerne, men vi har også sundhedsfremmehold, hold med vedligeholdende træning så som motionshold og udehold, og vi genoptræner borgere med genoptræningsplaner. Vi bruger en del tid på hjælpemiddel- og kørestolstilpasning, supervision samt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger. Vi har samarbejde med pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, læger, sagsbehandlere, psykiatere, bandagister m.fl. 

Terapien består af 12 fysioterapeuter, to badeassistenter og en omsorgsmedhjælper. Vi synes selv, at vi har en god og spændende arbejdsplads med muligheder for udfordring og udvikling, og vi har nogle gode rammer at udfolde os i og udover vores fysioterapier, der er fordelt på flere matrikler, har vi gode udendørsfaciliteter på flere af matriklerne. 

Du skal være uddannet fysioterapeut og næsten vigtigst af alt, så skal du have lyst til at arbejde med voksne udviklingshæmmede borgere med forskellige fysiske funktionsnedsættelser. Det er en fordel med kendskab til brugergruppen, men det er ikke en betingelse. 

Specialfysioterapien er en del af Center for Omsorg og Specialpædagogik under Borgercenter Handicap/Socialforvaltningen/Københavns Kommune 

Er du interesseret og har brug for yderligere oplysninger, kan du ringe på 3530 3337.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017
Vi holder ansættelsessamtaler den 16. juni 2017.   

Faktaboks om COS
Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 300 borgere. Vi rummer også en specialfysioterapi og enkelte dagtilbud.

Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne og arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed, med fokus på videndeling og udvikling af netværk. COS indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokal samfund og frivillige samt arbejdet med velfærdsteknologi. 

Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.