Fuldmægtig til Sekretariat og Presse i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Har du lyst til at arbejde tæt på den politiske proces i Københavns Kommune i et job med mange skiftende opgaver og korte deadlines, så søger vi midlertidigt en fuldmægtig til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat & Presse

Vi søger en barselsvikar for en akademisk medarbejder i Sekretariat & Presse i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, i perioden 1. august 2017-1. maj 2018 (der vil evt. være mulighed for forlængelse).

Stillingen indeholder en lang række af de opgaver, der opstår i en politisk ledet organisation – fra besvarelse af borgerhenvendelser til forvaltning af tilskud.

Du skal være velskrivende, hurtig, selvstændig, initiativrig – både når det gælder at skrive et budgetnotat, en indstilling, et debatindlæg eller gennemføre en analyse inden for kulturområdet.

Du har politisk tæft og flair for at arbejde i en politisk ledet organisation. Du skal kunne se helheden samtidig med, at du kan stille skarpt på detaljen, overholde korte deadlines og arbejde under pres. Du er endvidere indstillet på skiftende arbejdstider.

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse. Du skal have gode analytiske evner og være velformuleret på både dansk og engelsk. Derudover er det vigtigt, at du er struktureret, velorganiseret og kan arbejde i teams.

Hvis du har erfaring med tilskudsforvaltning, sekretariatsbetjening eller betjening af politiske udvalg, er det en fordel.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau i en organisation i udvikling og med fokus på tillidsbaseret ledelse, høj grad af selvstændighed i jobbet og en fleksibel arbejdsplads.

Kultur- og Fritidsudvalget er et af Københavns Kommunes syv udvalg. Udvalget ledes af kultur- og fritidsborgmesteren og behandler alle sager indenfor kultur- og fritidsområdet og Borgerservice.

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte Marianne Kruckow på 2496 8302.

Du kan læse mere om Københavns styreform og Kultur- og Fritidsforvaltningen på www.kk.dk

Formalia
Stillingen er på 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med Københavns Kommune.

Arbejdsstedet er Københavns Rådhus.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 15. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.