Sekretariat

Det lokale sekretariat er kvarterets lokale kontakt og tovholder på Områdefornyelsens projekter. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål eller gode ideer.

Styregruppe

Styregruppen er sammensat af beboere fra kvarteret, repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, de lokale skoler, Lokaludvalget, Beboerprojekt Puls, Områdefornyelsernes kommunale koordinationsgruppe og fra sekretariatet.

Styregruppen har bl.a. til opgave at:

  • sørge for en bred inddragelse af de lokale kræfter i kvarteret.
  • at der sker fremdrift i Områdefornyelsernes projekter
  • udbrede kendskabet til Områdefornyelserne lokalt  
  • udvikle projekter og bidrage til, at de forankres efter Områdefornyelse Fuglekvarterets afslutning

Den nuværende styregruppe er valgt for en periode på 2,5 år.

Kvarterplan

Kvarterplanen er en 'masterplan', der beskriver de indsatsområder og projekter, som Områdefornyelse Fuglekvarteret kommer til at gennemføre.

Læs Kvarterplan for områdefornyelse Fuglekvarteret