Hvis du vil fritages for Digital Post

Alle har siden den 1. november 2014 skullet have en digital postkasse. Det er dog muligt at blive fritaget, hvis man opfylder visse krav.

Du kan søge om at blive fritaget, hvis du:

  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

Hvis du vil søge om at blive fritaget fra Digital Post, skal du gå til et af Københavns tre Borgerservicecentre, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

Hvis du ikke selv kan komme til Borgerservicecenteret

Hvis du ikke selv kan møde op i et Borgerservicecenter, kan du bede en pårørende om at hente blanketten til at søge om at blive fritaget. Du kan også selv printe blanketten. På blanketten er der en fuldmagt, som du skal udfylde. Din pårørende skal bagefter aflevere din udfyldte og underskrevne blanket i Borgerservice og vise legitimation på sig selv. Hvis du modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem i Københavns Kommune, og ikke har pårørende der kan hjælpe dig, kan du få hjælp til fritagelse af kommunens medarbejdere.