Hvis jeg ikke kommer i min aktivering - Hvad sker der så?

Dit fravær bliver registreret, og du bliver partshørt af K-kassen. K-kassen sender dig et brev, hvor du har mulighed for at svare eller komme med indvendinger. Du skal overholde de svarfrister, der er beskrevet i brevet. Du får ikke kontanthjælp de dage, du udebliver uden forklaring eller forudgående aftale. For at få genoptaget din kontanthjælp skal du henvende dig til ckb og/eller i K-kassen.

Sygdom - Hvor skal jeg ringe hen?

Er du syg skal du ringe til ckb, det skal du gøre i tidsrummet fra klokken 8.00 til 10.00 ring 82 56 58 00. Hvis du ikke ringer, kan det få konsekvenser for din kontanthjælp.

Kan jeg holde ferie?

Du kan holde den ferie du har optjent, og som du har på dit feriekort. Når du holder ferie på dit feriekort, er det tilladt at rejse til udlandet.

Hvis du i 12 sammenhængende måneder har modtaget kontanthjælp, og der ikke har været afbrydelser i din kontanthjælp, har du ret til at holde 5 ugers ferie. Du har lov til at rejse til udlandet i din ferie.