Sygdom

Hvis du modtager kontanthjælp

Er du syg, skal du ringe til CBSI i tidsrummet fra klokken 08.00 til 10.00 på telefonnummer 82 56 51 99.  Hvis du ikke ringer, kan det få konsekvenser for din kontanthjælp.

Hvis du modtager dagpenge

Du skal melde dig syg på “min side” på jobnet.

Hvis du har en personlig aftale med en vejleder, ser vi gerne, at du ringer og melder afbud.

Hvis jeg udebliver fra min aktivering, hvad sker der så?

Hvis du modtager kontanthjælp

Vi registrerer dit fravær og du modtager et brev, hvor du har mulighed for, at komme med kommentarer om, hvorfor du ikke mødte op – det kalder vi en partshøring.

Du skal huske at overholde de svarfrister, der er står i brevet.

Du får ikke kontanthjælp de dage, du udebliver uden forklaring eller en aftale. For at få genoptaget din kontanthjælp skal du henvende dig til CBSI og/eller i K-kassen.

Hvis du modtager dagpenge

Hvis du udebliver, afslutter vi dit tilbud på CBSI og giver besked til din a-kasse. Din a-kasse foretager så en rådighedsvurdering og træffer afgørelse om sanktionering.

Kan jeg holde ferie?

Hvis du modtager kontanthjælp

Du kan holde den ferie, du har optjent, og som du har på dit feriekort. Når du holder ferie på dit feriekort, er det tilladt at rejse til udlandet.

Hvis du i 12 sammenhængende måneder har modtaget kontanthjælp, og der ikke har været afbrydelser i din kontanthjælp, har du ret til at holde 5 ugers ferie. Du har lov til at rejse til udlandet i din ferie.

Ferieperioden skal du aftale med CBSI senest 14 dage før du holder ferie.

Hvis du holder ferie, uden at du kar aftalt det med CBSI, betragter vi det som udeblivelse, hvilket betyder at Yddelsesservice kan foretage fradrag i din kontanthjælp i den periode, du ikke møder.

Hvis du modtager dagpenge

Hvis du modtager dagpenge, kan du afholde den ferie, som du har optjent på feriekort eller i a-kassen. Din a-kasse kan informere dig om reglerne for optjening af feriedagpenge. Ferien skal du aftale med CBSI 14 dage før du holder ferie.

Hvis du holder ferie uden at du har aftalt det med CBSI, betragter vi det som udeblivelse, hvilket kan medføre sanktioner fra din a-kasse.