Lejemål indgået før 1. juli 2015

 • Det kan aftales i kontrakten at lejemålet overtages og afleveres nyistandsat dvs., gulve skal renoveres og lejemålet nymales
 • Det er ikke et krav, at der udarbejdes ind- og fraflytningsrapport
 • Udlejer skal som udgangspunkt gøre krav gældende mod lejer inden to uger fra fraflytning
   
 • Hvis udlejer har mere end et lejemål, og fraflytning finder sted efter 1. juli 2015, skal udlejer:
 • Indkalde til fraflytningssyn med mindst en uges varsel
 • Synet skal afholdes senest to uger efter lejers fraflytning
 • Fraflytningsrapport skal udarbejdes og udleveres til lejer ved synet, medmindre:
 • Det er aftalt, at denne kan sendes til lejer elektronisk
 • Lejer ikke møder op til flyttesynet
 • Rapporten skal i så fald sendes til lejer inden to uger fra synet

Lejemål indgået efter 1. juli 2015

 • ​Det kan ikke aftales i kontrakten, at lejemålet afleveres nyistandsat dvs., lejer skal aflevere det i samme stand som ved overtagelsen - med undtagelse af slid og tegn på almindelig brug
 • Det er ikke et krav, at der udarbejdes ind- og fraflytningsrapport, hvis udlejer kun har et lejemål
 • Udlejer skal som udgangspunkt gøre krav gældende mod lejer inden to uger fra fraflytning, hvis udlejer kun har et lejemål
   
 • Hvis udlejer har mere end et lejemål, skal udlejer:
 • Indkalde til indflytningssyn, hvor indflytningsrapport udarbejdes og udleveres til lejer, medmindre:
 • Lejer ikke møder
 • Lejer ikke vil skrive under på modtagelse
 • Rapporten skal i alle tre tilfælde sendes til lejer inden to uger fra synet
 • Indkalde til fraflytningssyn med mindst en uges varsel
 • Synet skal afholdes senest to uger efter lejers fraflytning
 • Fraflytningsrapport skal udarbejdes og udleveres til lejer ved synet, medmindre:
 • Det er aftalt, at denne kan sendes til lejer elektronisk
 • Lejer ikke møder
 • Lejer ikke vil skrive under på modtagelse
 • Rapporten skal i alle tre tilfælde sendes til lejer inden to uger fra synet.