Centralforvaltning

Ledelsessekretariatet

 • Afdeling for Politik og Ledelse
 • Kommunikations- og Presseafdelingen

Økonomisekretariatet

 • Afdeling for Økonomi

Center for Administration

 • Regnskabsafdelingen
 • Indkøbs- og Serviceafdelingen
 • Juridisk Afdeling
 • Afdeling for Frit Valg
 • Afdeling for Bolig og Modernisering
 • Beredskabsafdelingen

Center for Innovation og Digitalisering 

 • Afdeling for Velfærdsinnovation
 • Afdeling for Digital Forandring
 • Afdeling for Digital Service
 • Afdeling for Support og Uddannelse

Center for Analyse, HR og Kvalitet

 • Afdeling for Organisation og HR
 • Afdeling for Data og Analyse

Center for Omsorg og Rehabilitering

 • Afdeling for Rehabilitering
 • Afdeling for Omsorg
 • Afdeling for Myndighed 
 • Afdeling for Ældreliv
 • Afdeling for Forløbskoordination

Center for Sundhed

 • Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen
 • Afdeling for Strategisk Folkesundhed
 • Afdeling for Folkesundhed i København

5 lokalområdekontorer

Fem lokalområder binder byen sammen. Københavns sundhedshuse, plejecentre, aktivitetstilbud, hjemmepleje mv. hører hjemme i et af de fem lokalområder. Til hvert lokalområde hører et lokalområdekontor. Det er din indgang, når du ønsker at søge om et tilbud i forvaltningen.